menu

FVD stelt vragen aan minister van Financiën over het risico van Nederlandse betalingen en garanties in de eurozone

FVD stelt vragen aan minister van Financiën over het risico van Nederlandse betalingen en garanties in de eurozone

De Europese Unie staat op een kruispunt. Dendert de Brusselse trein door naar een federaal eindstation? Of is Nederland in staat om effectief aan de noodrem te trekken? Door de coronacrisis neemt de druk op Nederland toe. Zoals bij iedere crisis is er volgens Brussel maar één oplossing: de macht van de EU moet verder en onomkeerbaar worden uitgebreid. Met eurobonds (gemeenschappelijke Europese schuld) en het beleid van de Europese Centrale Bank zal Nederland garant staan voor het financiële beleid in Zuid-Europa. FVD maakt zich daarom grote zorgen. Volgende generaties zullen worden opgezadeld met een enorme schuldenlast, en Nederland zal haar financiële onafhankelijke definitief kwijt raken. FVD eist van de Nederlandse regering een loepzuiver beeld van de Nederlandse garanties, betalingen en risico’s in de eurozone. Daarom hebben wij aan minister Hoekstra van Financiën de volgende schriftelijke vragen gesteld. 

Vraag 1
Hebt u kennisgenomen van de voorspelling van het IMF dat de Italiaanse staatsschuld eind 2020 155,5% BBP zal bedragen en naar verwachting snel verder zal stijgen?

Vraag 2
Deelt u de mening dat deze enorme schuld onhoudbaar is en nooit meer door Italië op normale manier terugbetaald kan worden?

Vraag 3
Kunt u een realistisch inschatting maken van de totale hoeveelheid Italiaanse staatschuld die de ECB onder de huidige opkoopprogramma's - inclusief de PEPP - uiteindelijk op de balans zal dragen, inclusief de huidige voorraad Italiaanse staatschuld?

Vraag 4
Kunt u een schatting maken van de financiële schade die de ECB zal oplopen als deze schuld uiteindelijk met 30% afgeboekt moet worden en welk deel van deze schade direct of indirect (via Target2) door Nederland gedragen zal worden?

Vraag 5
Deelt u de mening dat er geen materieel verschil bestaat tussen directe monetaire financiering en de enorme opkoopprogramma's van staatsschuld van de ECB en dat de ‘no-bail-out’ clausule van de ECB materieel wordt geschonden? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6
Deelt u de mening dat door de massale staatsschuld op de balans van de ECB de Eurobonds de facto al bestaan omdat bij niet-betaling de schade direct of indirect uiteindelijk pro-rata door de Eurozone landen worden gedeeld? Zo ja, wat stelt hij voor om deze praktijk te beëindigen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7
Wat is uw opvatting over tijdelijke, op gevolgen coronaschade gerichte, directe monetaire financiering via NCBs?

Vraag 8
Hebt u kennis genomen van de uitspraken van uw Franse collega Le Maire in het Griekse zakenblad Ekathimerini, waarin hij stelt dat (tijdelijke) vormen van eurobonds nodig zijn om te voorkomen dat Nederland en Duitsland anders een concurrentievoordeel hebben omdat zij lagere tekorten hebben en dus meer geld kunnen aanwenden voor herstel? Zo ja, wat is hierop uw reactie?