menu

Kamervragen: Agressie tegen Armenië moet stoppen!

Kamervragen: Agressie tegen Armenië moet stoppen!

Azerbeidzjan is met geweld de onder Armeens bestuur staande regio Artsakh, ook wel bekend als Nagorno-Karabakh, binnengevallen. Ook lijkt het erop alsof Azerbeidzjan doelwitten binnen de internationaal erkende grenzen van Armenië heeft aangevallen.

Bij deze agressie wordt Azerbeidzjan gesteund door Turkije. Het regime-Erdogan heeft honderden Syrische jihadisten naar het front gestuurd om tegen de Armenen te strijden. En volgens de premier van Armenië, Nikol Pashinyan, heeft Turkije zelfs met een F16 een Armeens oorlogsvliegtuig neergeschoten.

Turkije zou zich als regionale grootmacht én NAVO-lidstaat moeten aansluiten bij de roep om een staakt-het-vuren. Maar in plaats daarvan kiest het regime-Erdogan ervoor om óók oorlog tegen Armenië te voeren - een oorlog van neo-Ottomaans imperialisme tegen een Christelijk land dat zich al meer dan een eeuw staande probeert te houden tegen vijandige Turkse buren.

De stilte van minister Blok is oorverdovend. Waarom heeft dit geen consequenties voor de Turkse toetreding tot de Europese Unie, waar dat land nog stééds Nederlands belastinggeld voor ontvangt, en wordt die toetredingsprocedure niet direct beëindigd? Waarom dringt Nederland er binnen de NAVO niet op aan dat Turkije stopt met het voeren van deze oorlog?

Dit gedrag mag niet zonder gevolgen blijven en Nederland moet zich aan de zijde van de Christelijke Armenen scharen. Daarom stellen Wybren van Haga en Thierry Baudet de volgende Kamervragen aan minister Blok (VVD, Buitenlandse Zaken):

1. Hoe beoordeelt u de inval van Azerbeidzjan, gesteund door Turkije, in het betwiste gebied Nagorno-Karabach?

2. Bent u op de hoogte van de geluiden dat er ook doelwitten binnen de Armeense landsgrenzen worden getroffen?

3. Hoe verklaart u uw afzijdige houding in dit conflict aan de grens van Europa?

4. Bent u bereid om de Azerbeidzjaanse ambassadeur ter verantwoording te roepen over het oplaaien van het conflict en het starten van deze militaire operatie?

5. Bent u op de hoogte van de rol die Turkije inneemt in het conflict over Nagorno-Karabach en van het feit dat Turkije Syrische huurlingen naar Nagorno-Karabach stuurt?

6. Deelt u de opvatting dat de inmenging en het agressieve taalgebruik van president Erdogan leidt tot verdere escalatie van het conflict?

7. Bent u bereid om, in navolging van Frankrijk en Rusland, opheldering te vragen van Turkije over de aanwezigheid van strijders uit Syrië in Nagorno-Karabach?

8. Vindt u ook niet dat sancties opgelegd dienen te worden aan Azerbeidzjan en Turkije, indien niet spoedig een einde wordt gemaakt aan de oorlogsvoering?