Hoe diep zit Nederland in de European Digital ID? Jansen (FVD) stelt Kamervragen

Hoe diep zit Nederland in de European Digital ID? Jansen (FVD) stelt Kamervragen

Steeds vaker duiken er verhalen op over de ontwikkeling van een Europees digital ID. Als uitbreiding van het Coronatoegangsbewijs zou het digital ID al onze persoonsgegevens vastleggen in één centrale, online identiteit. In het geheim wordt al jaren gewerkt aan de ontwikkeling van een Europees digital ID, waarbij Nederland volgens journalistiek onderzoeksplatform Follow The Money een een hoofdrolspeler is. De invoering van een digital ID is een opmaat naar een sociaalkredietsysteem, waarbij alle transacties, bewegingen en gedragingen van mensen worden bijgehouden en beoordeeld door de staat. Wat is de rol van Nederland in dit angstaanjagende project, en wat zijn de gevolgen hiervan voor de Nederlandse bevolking? Freek Jansen stelt Kamervragen.

 

Vraag 1

Is de staatssecretaris bekend het bericht van Follow the Money (https://www.ftm.nl/artikelen/internationale-digid-lobby), waarin het volgende wordt gemeld: “Het ontwerp van de Europese corona-app was slechts een ‘eerste versie van wat zich kan ontwikkelen tot een volmaakte digital wallet,’ zo laat de Europese Commissie aan Follow the Money weten. Die ontwikkeling gaat snel, meldt de woordvoerder. ‘De komende maanden werken we met lidstaten hieraan verder.’”?

 

Vraag 2

Wat is de rol van Nederland in de genoemde samenwerking met de Europese Commissie inzake de ontwikkeling van de Europese digital identity?

 

Vraag 3

Wat is de mate van betrokkenheid van de Nederland regering bij de ontwikkeling van de Europese digital identity?

 

Vraag 4

Hoeveel fte is er vanuit de Nederlandse regering betrokken bij dit project (gelieve uit te splitsen per ministerie)?

 

Vraag 5

Op welke manier wil het kabinet het voortouw nemen in de ontwikkeling van de digital identity - zoals te lezen op pagina 30 van het regeerakkoord?

 

Vraag 6

Wanneer is de Nederlandse regering voor het eerst benaderd over de ontwikkeling van de Europese digital identity?

 

Vraag 7

Wanneer is Nederland voor het eerst medewerking gaan verlenen aan de ontwikkeling van de Europese digital identity?

 

Vraag 8

Welke stappen zijn er door Nederland al gezet in de ontwikkeling van de Europese digital identity?

 

Vraag 9

Kan de minister aangeven wat de concrete doelstellingen zijn van de ontwikkeling van de Europese digital identity?

 

Vraag 10

Waarom werkt de Nederlandse regering mee aan de ontwikkeling van de Europese digital identity?

 

Vraag 11

Welke lidstaten zijn nog meer betrokken bij de ontwikkeling van de Europese digital identity?

 

Vraag 12

Welke sociaal-maatschappelijke partners en non-gouvernementele organisaties zijn betrokken bij de ontwikkeling van de Europese digital identity? En op welke manier?

 

Vraag 13

Welke bedrijven zijn betrokken bij de ontwikkeling van de Europese digital identity? En op welke manier?

 

Vraag 14

Hoe zal de Europese digital identity functioneren?

 

Vraag 15

Wordt er gewerkt aan een app ten behoeve van de Europese digital identity? Zo ja, zal die app een vorm van autorisatie mogelijk naar voorbeeld van de CoronaCheck app? Wordt er dan ook gewerkt aan een scanapplicatie zoals de Scanner voor CoronaCheck app?

 

Vraag 16

Wordt er gewerkt aan een centrale website ten behoeve van de Europese digital identity?

 

Vraag 17

Wordt er gewerkt aan een API ten behoeve van de Europese digital identity? Zo ja, voor wie wordt die toegankelijk?

 

Vraag 18

Welke persoonsgegevens zullen worden bijgehouden in de Europese digital identity?

 

Vraag 19

Wat is de voortgang van de ontwikkeling van de Europese digital identity? In welk stadium bevindt het project zich?

 

Vraag 20

Is er al een prototype van de Europese digital identity? Zo ja, is die ergens inzichtelijk?

 

Vraag 21

Wat zijn de komende maanden de vervolgstappen in de ontwikkeling van de Europese digital identity?

 

Vraag 22

Wanneer is de verwachte ingebruikname van de Europese digital identity?

 

Vraag 23

Kan de minister uitleggen waarom de gegevens van DUO, IND en SVB geïntegreerd worden in de Europese digital identity, zoals wordt vermeld in het artikel van Follow the Money? Hoe zijn deze instellingen gekozen? Welke criteria worden hiervoor gehanteerd? Zijn er nog meer Nederlandse instellingen waarvan gegevens worden geïntegreerd in de Europese digital identity?