menu

Digital ID: het vervolg op de QR-code?

Digital ID: het vervolg op de QR-code?

 

  • De Europese Commissie werkt aan een Europese Digitale Identiteit
  • Persoonsgegevens worden daarmee onveranderbaar en permanent vastgelegd op de Europese blockchain
  • Forum voor Democratie wil digitalisering een halt toeroepen en onze privacy beschermen

 

In juni 2021 presenteerde de Europese Commissie haar plan voor de ontwikkeling van een Europese Digitale Identiteit. Volgens de commissie een nodige stap in het beschermen van burgerrechten, data en privacy. De huidige technologie van overheidsinstanties zou gedateerd zijn en ontoegankelijk voor miljoenen Europese burgers.

 

En daarom wordt gewerkt aan een digitale wallet waarin al uw persoonsgegevens en online transacties centraal worden vastgelegd. De commissie wil blockchain technologie gebruiken, opdat het systeem minder gevoelig is voor hacks en cyberaanvallen, zoals bij ‘traditionele’ systemen momenteel het geval is. Maar het gaat aan haar doel voorbij. In de centralisering van data schuilt het gevaar van machtsmisbruik. Grootbedrijf en overheid kunnen met de Europese Digitale Identiteit in toenemende mate controle over ons leven uitoefenen.

 

Volgens verschillende bedrijven is de Europese Digitale Identiteit zelfs een vervolgstap van het coronatoegangsbewijs, waarmee de overheid met een druk op de knop toegang tot bepaalde plekken kon ontzeggen. Het nieuwste plan is dan slechts een uitbreiding van het toegangsbewijs, met meer voorwaarden en daarmee ook meer controle over ons leven.

 

Zo liet liet Michael Evans, president van Alibaba Group, in een bekend gesprek weten dat de retailgigant een persoonlijke CO2-tracker ontwikkelt, waarmee de uitstoot van aankopen, reizen en verbruik van een consument worden gemeten. Op deze manier komen klimaatregels en klimaatnormen niet slechts van overheidswege, maar ook vanuit het grootbedrijf.

 

In Bologna is men dit jaar ook begonnen aan de registratie van milieugerelateerde handelingen. Een puntensysteem is geïntroduceerd waarmee burgers op basis van ‘gewenst gedrag’ punten kunnen verdienen, waarmee ze voordelen in het sociaal-maatschappelijk genieten. Korting op het openbaar vervoer, bijvoorbeeld. Maar elke vorm van normering vereist ook een vorm van handhaving. Het toekennen van minpunten, op basis van ‘ongewenst gedrag’, wordt daardoor niet uitgesloten.

 

Ook onze eigen regering heeft aangegeven mee te willen werken aan de ontwikkeling van de Europese Digitale Identiteit. In het regeerakkoord (p. 32) wordt zelfs de ambitie uitgesproken om ‘het voortouw te nemen’ op het vlak van digitale identiteit. Frederik Jansen stelde namens FVD Kamervragen over welke functionaliteiten een dergelijk digitaal identiteitsbewijs met zich mee zou krijgen, maar kreeg geen concreet antwoord.

 

De privacy van miljoenen Nederlanders staat op het spel. Met de ontwikkeling van vergaande digitalisering en registratie ligt totalitarisme op de loer - nog extremer dan we tijdens de ‘coronacrisis’ hebben meegemaakt. Morgen is het debat over de hoofdlijnen van Digitale Zaken waarin Frederik Jansen deze ontwikkelingen aan de kaak zal stellen. Forum voor Democratie zal zich altijd blijven uitspreken tegen oprukkend totalitarisme, en altijd blijven strijden voor de vrijheid van ons allemaal.