menu

Wijziging huurwet verkleint kans op een woning

Wijziging huurwet verkleint kans op een woning

Huurcontracten van één of twee jaar zijn straks verleden tijd, als het aan de Tweede Kamer ligt. Door een amendement van SP en D66 zal de wijziging van de huurwet particuliere verhuurders verplichten een vast contract aan te bieden, met uitzondering van internationale studenten.

Momenteel gebruiken particuliere verhuurders de korte termijncontracten om tijdelijke leegstand te voorkomen en studenten een woning aan te bieden. Een vast contract maakt het (vanwege allerlei regels omtrent huurdersbescherming) onmogelijk. De enige optie, kortom, in veel gevallen. En bovendien voordelig voor zowel huurder als verhuurder.

Dat kan straks dus niet meer. Kamerleden Boulakjar (D66) en Beckerman (SP) hopen hiermee de woonzekerheid van studenten te bevorderen, maar juist het tegenovergestelde wordt bewerkstelligd. Woningen die dankzij tijdelijke contracten vrijkomen, zullen onder de nieuwe wetgeving helemaal niet bewoonbaar zijn. Studenten mogen dan iets meer zekerheid hebben bij het krijgen van een woning; de kans dat ze überhaupt aan een kamer kunnen komen wordt ernstig verkleind.

Tweederangs student

Behalve voor internationale studenten: zij komen wel nog in aanmerking voor tijdelijke contracten. Particuliere verhuurders die om eerdergenoemde redenen geen vast contract willen of kunnen aanbieden aan Nederlandse jongeren, zullen dus buitenlandse studenten aantrekken.

Eerder dit jaar debatteerde de Kamer ook al over studentenwoningen. Ralf Dekker benoemde de voorrangsregelingen op de woningmarkt waar internationale studenten nu volop van genieten. Niet alleen is het onrechtvaardig; het stelt onze eigen studenten niet in staat om een huis te krijgen, een plek om aan hun volwassen leven te beginnen. De Kamer stelde tegen zijn voorstel om deze regelingen af te schaffen.