menu

Wéér verslechtering situatie militairen, FVD stelt vragen

Wéér verslechtering situatie militairen, FVD stelt vragen

Vandaag bereikten ons opnieuw berichten over de zorgelijke toestand bij defensie. Militairen blijken nu ook hun eigen voedingskosten te moeten registreren voordat ze daarvoor een vergoeding ontvangen. Die registratie is tijdrovend - onder meer vanwege gebrekkige digitale faciliteiten op kazernes -, komt voort uit een cultuur van wantrouwen en ontneemt militairen schaarse vrije tijd.

FVD stelt Kamervragen om opnieuw de behandeling van onze militairen aan de kaak te stellen.


Vraag 1
Is de Minister bekend met de berichten, die FVD de afgelopen dagen bereikten vanuit alle hoeken van de landmacht, dat militairen nu ook hun eigen voedingskosten moeten registreren?

Vraag 2
Klopt het dat ze hun eigen voedingskosten niet langer gestort krijgen op hun persoonlijke rekening courant? Zo ja, waarom?

Vraag 3
Klopt het dat militairen elke dag moeten inklokken op vaak trage en schaars voorhanden computers die op de kazerne aanwezig zijn om die voedingskosten vergoed te krijgen?

Vraag 4
Klopt het dat ze elke dag zelf moeten bijhouden of ze aanwezig zijn bij oefeningen of niet?

Vraag 5
Kunt u zich voorstellen dat onze militairen moe worden van de opstapeling van onzinnige regels en dat de arbeidsvreugde bij Defensie inmiddels tot een dieptepunt is gedaald?

Vraag 6
Is de Minister bekend met de berichten dat sommige militairen zo moe zeggen te zijn van alle bureaucratie en stompzinnige regeldruk dat ze zeggen te willen stoppen bij Defensie na het afmaken van hun nog lopende contract?

Vraag 7
Deelt de Minister de opvatting dat militairen - die letterlijk hun leven op het spel zetten voor ons land - het werk niet onnodig moeilijk moet worden gemaakt? Zo ja, welke maatregelen gaat de Minister treffen om de situatie van onze militairen te verbeteren?