menu

Gebrekkig materieel bij Defensie structureel, Minister moet NU orde op zaken stellen!

Gebrekkig materieel bij Defensie structureel, Minister moet NU orde op zaken stellen!

Vraag 1
Heeft de Minister kennis genomen van het bericht ‘Militair moet zelf jas kopen’ in de Telegraaf van vandaag (https://www.telegraaf.nl/nieuws/2596570/militair-moet-zelf-jas-kopen)?

Vraag 2
Hoe is het mogelijk dat het onderdeel KPU (Kleding en Persoonsgebonden Uitrustingsbedrijf) van het Ministerie Defensie in een jaar tijd niet eens in staat is voldoende winterjassen aan te schaffen?

Vraag 3
Hoe houdt de Minister toezicht op de materieelinkopen bij Defensie?

Vraag 4
Wie is de hoofdverantwoordelijke functionaris binnen Defensie voor de inkoop van materieel? Wordt hij of zij verantwoordelijk gehouden voor het niet halen van targets, deadlines of het falen in het naleven van zijn of haar verplichtingen?

Vraag 5
Hoe vaak komt het voor dat het KPU van Defensie de inkoop van materieel niet op tijd rond krijgt voorafgaande aan een missie of oefening? Kan de minister een overzicht geven van de geleverde materialen bij alle missies van de afgelopen vijf jaar?

Vraag 6
Hoe vaak komt het voor dat militairen zelf materieel moeten kopen? 

Vraag 7
Kan de minister een overzicht geven van alle materieel dat militairen in eerste instantie zelf moeten voorschieten?

Vraag 8
Komt het voor dat militairen zelf materieel moeten aanschaffen zonder dat zij dit kunnen declareren? Zo ja, kan de Minister hier een overzicht van sturen?

Vraag 9
Wat is het huidige jaarbudget van het Kleding en Persoonsgebonden Uitrustingsbedrijf (KPU)?

Vraag 10
Hoeveel geld heeft het KPU nodig om militairen van fatsoenlijk materieel te voorzien?

Vraag 11
Kan de Minister een overzicht geven van de tekorten bij Defensie met betrekking tot materieel over de afgelopen 30 jaar?

Vraag 12
Kan de Minister een overzicht verschaffen van nu lopende aankooptrajecten van materieel en hun deadlines en deze de Kamer doen toekomen (eventueel vertrouwelijk)?

Vraag 13
Hoe is nu de situatie bij Defensie met betrekking tot ander materieel waar FVD op 3 oktober 2017 aandacht voor vroeg? In hoeverre krijgen militairen nu adequate schoenen en vesten? En in hoeverre kopen ze die nog zelf?

Vraag 14
Kan de Minister een overzicht sturen van alle materieel dat doorgaans zelf wordt aangeschaft door militairen, omdat het geleverde materieel niet voldoet aan hun eisen?

Vraag 15
Kan de Minister een overzicht sturen van al het materieel dat een militair meekrijgt (eventueel vertrouwelijk)? Kan de Minister dit uitsplitsen op lopende missies en aanstaande oefeningen?

Vraag 16
Wat is de Minister van plan te gaan ondernemen om de huidige situatie met de winterjassen voor de oefening in Noorwegen op te lossen?

Vraag 17
Gaat de Minister maatregelen ondernemen om vergelijkbare situaties in de toekomst te voorkomen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat en op welke termijn?

Vraag 18
Als de Minister de inkoop van winterjassen niet voor 1 november 2018 weet af te ronden, deelt de Minister dan de opvatting dat het beter is dat zij haar functie overdraagt aan een professional die wel in staat is orde op zaken te stellen op het departement?