menu

Wat er werkelijk schuilgaat achter de Sustainable Development Goals (SDG's)

Wat er werkelijk schuilgaat achter de Sustainable Development Goals (SDG's)

Sustainable Development Goals (SDG's); ze worden in vrolijke kleuren gepresenteerd; met een aantrekkelijk embleem dat ook als speldje op de revers van je jasje kan worden bevestigd. Op grote spandoeken staan ze voor hogescholen en universiteiten geadverteerd; bedrijven ‘committeren’ zich eraan; de politiek beschouwt deze doelen als onderliggende routekaart voor alle maatschappelijke projecten.

Het globalistische plan is om via deze 17 verschillende ‘doelen voor duurzame ontwikkeling’ de aanval op de natiestaat te voltooien en de grote Europese beschaving definitief tot transitie te brengen.

De wetten van een wereldregering

Ondanks alle ogenschijnlijke 'verschillen' tussen de verschillende personen en groeperingen binnen het conglomeraat - het kartel - van de mondiale elite, dit is waarin ze elkaar vinden. Over deze hoofdrichting zijn ze het allemaal eens. Want wanneer verschillende landen en volkeren niet instemmen met daadwerkelijke wetten en regels, die ze worden opgedrongen door een ondemocratische entiteit, is het beste alternatief om ze te verpakken als liefdadigheidsdoelen. Maar, onhaalbaar en abstract - waardoor de macht die de internationale elite zichzelf hiermee verschaft eeuwigdurend is.

Dus, wat gaat er werkelijk schuil achter deze doelen?

SDG doel 1: Geen armoede

Wie kan daartegen zijn, zou je denken op het eerste gezicht. Maar het betekent in de praktijk: wereldwijde herverdeling van welvaart, totdat er totale gelijkschakeling is. Want ‘armoede’ is een relatief begrip. Waar menselijke vrijheid, daar ongelijkheid en - dus - armoede. De doelstelling ‘geen armoede’ betekent niets minder dan totalitarisme.

SDG doel 2: Geen honger

Ook dit betekent in de praktijk massale herverdeling; hoe wil je anders verzekeren dat niemand op aarde ooit honger zal hebben? Dat niemand ooit een tekort heeft? Een volstrekt tiranniek idee.

SDG doel 3: Gezondheid en welzijn

Dat betekent dat de Wereldgezondheidsorganisatie, de Bill & Melinda Gates foundation – en in het kielzog daarvan: Big Pharma – een soort mondiaal ‘ministerie van volksgezondheid’ gaan vormen, en straks gaan bepalen wanneer er sprake is van een ‘pandemie’ en wanneer we weer in ‘lockdown’ moeten.

SDG doel 4 : Kwalitatief hoogwaardig onderwijs

Betekent in de praktijk: het steeds verder onder staatstoezicht brengen van scholen en – op termijn – opvoeding. Politisering van het onderwijs. Controle over het gezin wordt door politiek ontnomen van ouders.

SDG doel 5: Gendergelijkheid

"Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes." Betekent in de praktijk: ‘Positieve’ discriminatie op de arbeidsmarkt om vrouwen te pushen op bepaalde posities; promotie van feminisme, abortus en de LHBT-agenda; verdere atomisering van het individu en verzwakking van gezinnen en families.

SDG doel 6: Schoon water en sanitair

Betekent in de praktijk: wereldwijde controle over het drinkwater, centrale standaarden, alle industrie, riolering en rivieren onder bereik van de VN.

SDG doel 7: Betaalbare en duurzame energie

Betekent in de praktijk: uitfaseren fossiele brandstoffen; overal windmolens en zonnepanelen, gefinancierd met torenhoge belastingen en geldbijdruk-programma’s (met andere woorden: inflatie, dus onteigening).

SDG doel 8: Eerlijk werk en economische groei

Opnieuw iets dat mooi klinkt, maar in de praktijk een universeel basisinkomen betekent, het afschaffen van cash geld, steeds meer ‘rechtsbescherming’ voor werknemers waardoor het MKB verdwijnt, en uiteindelijk nog slechts enkele multinationals de gehele economie zullen beheersen.

SDG doel 9: Infrastructuur voor duurzame industrialisatie.

Dat betekent natuurlijk gewoon dat niemand meer in vrijheid zal mogen reizen. Eigen autobezit wordt onbetaalbaar gemaakt en overige reisbeperkingen worden ingesteld. Tja, anders is het allemaal niet 'duurzaam'.

SDG doel 10: Ongelijkheid verminderen

Dat betekent dat Nederlands belastinggeld naar Afrika gaat, dat Afrikanen naar Nederland komen; het betekent opkoopprogramma’s van de ECB om Zuid-Europa te financieren, het betekent socialisme, torenhoge belastingen, enzovoorts.

SDG doel 11: Duurzame en veilige steden

Betekent in de praktijk: Camera’s op elke straathoek, gezichtsherkenning, track & trace. Bezit van een eigen huis wordt onbetaalbaar – bezit van meerdere huizen wordt voor particulieren onmogelijk. Huren wordt de nieuwe standaard. En iedereen van het gas af; geen traditionele keukens meer.

SDG doel 12: Duurzame consumptie en productie.

Betekent in de praktijk: minder aanbod, hogere prijzen. Op termijn: synthetisch voedsel, fabrieksvlees, insectenvoedsel, etc.

SDG doel 13: Klimaatactie.

Betekent in de praktijk: de hele economie en al het leven op aarde komen onder bereik van regelgeving. Alles veroorzaakt immers ‘uitstoot’. Elke stap die men zet wordt in de gaten gehouden onder het valse voorwendsel van 'duurzaamheid'.

SDG doel 14: Duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën.

Betekent in de praktijk: restricties voor vrij vaarverkeer; terugdringen wereldwijde logistieke sector; visserij komt in handen van enkele oligopolies.

SDG doel 15: Beschermen van ecosystemen en biodiversiteit.

Betekent in de praktijk: promoten van ‘een of geen kind’-politiek, ontmoediging gezinsvorming in Europa en Amerika want ‘laten we eerst de mensen in Afrika helpen’, het stimuleren van het ontstaan van megasteden om de rest van het land ‘groen’ te houden, etc.

SDG doel 16: Bevorderen van vrede, recht en sterke instituties.

Betekent in de praktijk: eindeloze regime change operaties in het Midden-Oosten; eeuwige oorlog tussen verschillende machtsblokken; ‘mensenrechten’ als oneindig oprekbaar begrip om via een vage notie over ‘rechtsstaat’ het gewenste beleid door te drukken, ook tegen democratische meerderheden in.

SDG doel 17. Versterken van het mondiaal partnerschap om de doelen te bereiken.

Prachtig... Maar dit betekent in de praktijk: de vorming van een wereldstaat gerund door de Verenigde Naties, gefinancierd door de WereldBank en het IMF, volledig uitfaseren van nationale soevereiniteit, vrijheid, privébezit en democratie. En natuurlijk eeuwigdurende oorlog met dié delen van de wereld die niét meedoen met de globalistische machtsgreep.

Onze strijd

De SDGs vormen de kern van de globalistische agenda. Ze zijn de manifestatie van alles waar Forum voor Democratie tegen is. Het hart van de strijd, de ware koers van de ‘Great Reset’.

Socialisme en liberalisme - de ogenschijnlijke tegenstanders uit de politieke theorie van de 19de eeuw - zijn tot synthese gekomen in deze versmelting van supranationaal bestuur én macht van multinationals. Big business en big government gaan hand in hand. Public private partnerships. En de burger, de nationale economie, de vrijheid, de democratie, de natiestaat: die delft het onderspit.

In het debat over Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - het ministerie dat (en weinig mensen weten dat) centraal staat in de implementatie van de omstreden ‘Doelen voor Duurzame Ontwikkeling’ - onthult Thierry Baudet (FVD) de ware aard van deze globalistische doelstellingen.