Wat bespreekt Rutte vandaag in zijn geheime meeting met China?

Wat bespreekt Rutte vandaag in zijn geheime meeting met China?

Op 24 augustus meldde de South China Morning Post dat de Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Wang Yi, een ontmoeting heeft met premier Rutte. Volgens Bloomberg gaat het om een ‘diplomatieke blitz’ - een verrassingsaanval. Het kabinet-Rutte heeft geen media-aandacht gegeven aan deze ontmoeting en ook de agenda van Rutte vermeldde de geplande ontmoeting gisteren nog niet:

Toen wij Kamervragen indienden, verscheen de afspraak opeens snel in Ruttes agenda.

Ondertussen maakte de Universiteit van Amsterdam bekend samen met Huawei een cybernetwerk te gaan opzetten en bedankte Rutte de Chinezen overdreven hartelijk voor hun ‘solidariteit’. Wat is hier precies gaande?

FVD vindt de regering veel te naïef in de benadering van China, een land dat geen grondrechten, eigendomsrechten en democratische principes onderkent. Daarom dienden we gistermiddag deze Kamervragen in:

Vraag 1
Bent u bekend met het artikel “‘Damage Control’ at Heart of Chinese Foreign Minister Wang Yi’s Mission to Europe”? (1) Klopt het dat ook premier Rutte op 26 augustus spreekt met de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi? Welke andere bewindslieden zijn bij dit gesprek aanwezig?

Vraag 2
Waarom staat deze ontmoeting niet in de openbare agenda van de minister-president?

Vraag 3
Wat gaat de regering met de Chinese minister van Buitenlandse Zaken bespreken? Hoe lang duurt de ontmoeting?

Vraag 4
Zal tijdens het gesprek de rol van China c.q. van Chinese staatsbedrijven zoals Huawei op het gebied van digitale infrastructuur ter sprake komen? Zo ja, wat wordt daarbij de Nederlandse insteek?

Vraag 5
Bent u bereid om net als andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Chinese bedrijven niet meer te vertrouwen bij de aanleg van digitale infrastructuur, zoals 5G? Zo nee, waarom hebt u het vertrouwen dat deze afhankelijkheid van China het Nederlandse belang niet schaadt? ZIjn er rode lijnen die China niet mag overschrijden? Onder welke voorwaarden bent u bereid deze samenwerking alsnog te staken?

Vraag 6
Bent u bekend met het bericht “Amsterdam Universities Signed Deal with Controversial Tech Giant Huawei”? (2)

Vraag 7
Is er Nederlands belastinggeld gemoeid met de ontwikkeling van een zoekmachine voor Huawei aan Nederlandse universiteiten?

Vraag 8
Welke kennis op het gebied van digitale veiligheid zal China opdoen als gevolg van deze samenwerking?

Vraag 9
Welke garanties kunt u geven dat deze samenwerking er niet toe leidt dat het Nederlandse digitaleveiligheidsbelang in het geding komt?

Vraag 10
Blijven de Nederlandse inlichtingendiensten toezien of er tijdens het samenwerkingstraject geen ongewenste kennisuitwisseling plaatsvindt, waarmee het veiligheidsbelang of het strategische belang van Nederland of onze NAVO-partners wordt geschaad? Zo nee, waarom niet? Bent u bereid om een dergelijk permanent toezichtmechanisme alsnog te introduceren? Zo ja, vindt er een periodieke evaluatie door de inlichtingendiensten plaats, op basis waarvan de samenwerking zo nodig alsnog beëindigd kan worden?

Vraag 11
Kunt u garanderen dat de digitale technologie die op Nederlandse universiteiten ten behoeve van China wordt ontwikkeld niet wordt ingezet om de greep op Hong Kong te verstevigen? Zo nee, hoe past het accepteren van een akkoord voor 3,5 miljoen euro in ruil voor de ontwikkeling van technologie die mogelijk tot de inperking van de democratische rechten van de bevolking in Hong Kong leidt binnen het Nederlandse beleid van promotie  van democratie?

Vraag 12
Hebt u over deze samenwerking van de Amsterdamse universiteiten met Huawei contact gehad met belangrijke partners op het gebied van inlichtingenuitwisseling, zoals de Verenigde Staten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 13
Bent u bereid in het gesprek met de Chinese minister van Buitenlandse Zaken ook de situatie in Hong Kong als zorgpunt aan te stippen?

Vraag 14
Is de positieve opvatting van premier Rutte over samenwerking met Huawei, waarvan u in 2015 blijk gaf (3), sindsdien veranderd? Zo ja, op grond waarvan en wat is er dan precies veranderd? Zo nee, waarom niet?

(1) South China Morning Post. 2020-05-24. Online raadpleegbaar via: https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3098615/damage-control-heart-chinese-foreign-minister-wang-yis-mission (verkregen 25 augustus 2020).

(2) Dutch News. 2020. Online raadpleegbaar via https://www.dutchnews.nl/news/2020/08/amsterdam-universities-signed-deal-with-controversial-tech-giant-huawei/ (verkregen 25 augustus 2020).

(3) Invest in Holland. 2015. Online raadpleegbaar via: https://investinholland.com/news/huawei-further-strengthening-digital-infrastructure-in-the-netherlands/ (verkregen 25 augustus 2020).

Bron afbeelding: Chinanews.com/Wikimedia Commons