menu

"Waarom wil FVD uit de EU?" Baudet (FVD) beantwoordt kijkersvragen bij FunX

Waarom is het voor Nederland noodzakelijk om uit de Europese Unie en de euro te stappen?

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is de EU géén vrijhandelszone, maar een douane-unie. Een vrijhandelszone faciliteert het vrije verkeer van goederen, een douane-unie daarentegen kenmerkt zich door het opstellen van beperkende producteisen. De EU is een onhervormbaar bureaucratisch monster dat steeds meer aspecten van ons leven reguleert. Het Nederlandse belang blijkt keer op keer ondergeschikt aan de ambities van deze supranationale organisatie.

Zo ontneemt de EU Nederland de mogelijkheid om zijn grenzen te beschermen en zijn eigen immigratiebeleid te bepalen. Álles wordt op Europees niveau geregeld - onze soevereiniteit is inmiddels bijna volledig overgeheveld naar Brussel.

Hoe zit het dan met de euro?

Ook is Nederland - via de euro - de controle verloren over zijn financiële huishouding. Het monetair beleid dat door de Europese Centrale Bank (ECB) wordt gevoerd is wellicht voordelig voor sommige eurolanden, maar zeker niet voor Nederland.

Nederland heeft een spaareconomie, Zuid-Europese landen hebben een schuldeconomie. De belangen zijn tegengesteld. De ECB probeert de gigantische schuldenberg van Zuid-Europa draaglijker te maken met structurele inflatie, waardoor de schulden van Zuid-Europese landen minder waard worden. Maar door dit beleid neemt de waarde van het spaargeld van Nederlanders óók af - en dat is zeer nadelig voor onze koopkracht.

Autonomie en welvaart

Forum voor Democratie wil dat Nederland weer baas in eigen huis wordt. De belangrijkste beslissingen over ons land moeten híér worden genomen - niet in Brussel of Frankfurt. Het is tijd om onze soevereiniteit terug te pakken en onze welvaart te beschermen - en de enige manier waarop dat kan is door breuk met de bureaucratische EU.