menu

Waarom de avondklok een verschrikkelijk slecht idee is

Waarom de avondklok een verschrikkelijk slecht idee is

Voorzitter, in 1980 las ik voor het eerst boeken over dystopische en absurdistische samenlevingen. ‘Brave New World’ van Aldous Huxley en natuurlijk ‘1984’ van George Orwell. In die tijd was ik in de veronderstelling dat het onmogelijk zou zijn dat er ook maar iets van zou uitkomen. Het jaar 1984 passeerde en we leefden nog in vrijheid, zonder een megalomane, allesbepalende overheid.

Onlangs heb ik ‘1984’ nog eens nagelezen en tot mijn schrik moet ik constateren dat we niet ver verwijderd zijn van het horrorscenario dat hierin geschetst wordt. Newspeak is normaal geworden. Het Ministerie van Waarheid draait op volle toeren en de staatspropaganda wordt niet meer tegengesproken. Demonstreren mag nog steeds, maar alleen als het een onderwerp betreft dat de bekoring heeft van de overheid. En de almachtige overheid zorgt voor ons.

https://www.youtube.com/watch?v=-tGiD67qoTY

Maar wel zodanig dat we steeds minder vrij zijn. In een klein jaar zijn we van een gezellig en vrijzinnig volk veranderd in een angstige groep mensen die geen handen meer schudt, elkaar niet meer knuffelt en met volstrekt zinloze mondkapjes rondloopt. We hebben gewillig geaccepteerd dat de overheid ons een lockdown heeft opgelegd, waardoor middenstanders en ZZP’ers failliet gaan. Niemand kwam in opstand…

En dat alles voor een virus dat vergelijkbaar is met een stevige griep. 

En vanwege een kabinet dat niet in staat is om het aantal IC-bedden op te schalen.

Nu legt dit demissionaire kabinet ons een avondklok op. En nog steeds komen we niet in opstand. En steeds meer raken we onze vrijheid kwijt.

Ik begrijp dat linkse partijen dit allemaal best vinden. Ik heb met eigen ogen gezien hoe het ging in Oost-Duitsland, in Rusland, in China en in Cuba. En ik kan u vertellen dat het een hel is. De socialistische heilstaat leidt niet tot collectief geluk. Integendeel. Maar wat mij misschien nog wel het meest verbaast is er liberale partijen vóór een avondklok zijn. Hoe bestaat het dat een liberale partij kan instemmen met zo’n desastreuze maatregel?

Voorzitter, een avondklok is een inperking van onze vrijheid die voor Forum voor Democratie veel te ver gaat. Deze maatregel is disproportioneel, niet effectief en de nevenschade is opnieuw zeer groot.

Ten eerste is er geen enkele onderbouwing die een avondklok rechtvaardigt. Of kan de minister alsnog een onderbouwing geven? Ten tweede leidt het verder opsluiten van de mensen tot ziekte, depressie, obesitas, kindermishandeling, faillissementen en soms zelfs tot zelfmoord. De overheid traumatiseert hiermee een hele generatie.

En hoe ziet de minister deze dictatoriale maatregel voor zich in de praktijk? De meeste mensen komen thuis van hun werk, gaan daarna eten met hun gezin, en hebben daarna nog allerlei verplichtingen. Dat varieert van onofficiële mantelzorg, de hond uitlaten, nog even wat doen op het bedrijf of het verzorgen van bijvoorbeeld een paard.

Hoe gaat de minister hiermee om? En begrijpt de minister dat slimme jongeren gewoon om half negen afspreken en dan gewoon bij elkaar blijven slapen?

Ten derde blijft het vreemd dat de overheid haar ogen sluit voor oplossingen. Medicijnen zoals Hydroxychloroquine en Ivermectine worden genegeerd, evenals zaken zoals preventie, meer sporten en betere ventilatie.

En dat alles vanwege de zogenaamde ‘Engelse mutatie’, die wel besmettelijker lijkt, maar niet virulenter is.

  1.   Maar de piek in de Londense ziekenhuizen correleert precies met Kerstmis.
  2.   En de bezetting van de IC’s in Londen is nu lager dan in januari vorig jaar.
  3.   Het probleem daar lijkt te komen, doordat Engelse verpleegkundigen minder inzetbaar zijn, doordat ze bij een positieve PCR-test verplicht thuis moeten blijven, waardoor de arbeidsproductiviteit daalt.
  4.   En het aantal positieve PCR-tests in Engeland daalt overigens alweer in hoog tempo.

Mijn vraag aan de minister is de volgende: heeft u deze zaken meegenomen bij het besluit om een avondklok op te leggen? En heeft u nu wél de nevenschade in kaart gebracht en afgewogen tegen de eventuele voordelen?

Voorzitter, laten we zo snel mogelijk weer terug gaan naar het normale leven. Een avondklok is voor Forum voor Democratie volstrekt onacceptabel, evenals al die andere bizarre coronamaatregelen overigens. Laten we beleid maken dat gestoeld is op oplossingen die wél werken, die minder schadelijk zijn en laten we accepteren dat de dood bij het leven hoort.

Dus stop met al die bangmakerij en laat Nederland weer vrij! 

Dank u wel.