menu

De Lockdown Files. Hoe de Britse regering de bevolking wilde bangmaken

De Lockdown Files. Hoe de Britse regering de bevolking wilde bangmaken

Onlangs werden zo’n 100.000 WhatsApp berichten van de voormalig Britse minister van Gezondheid, Matt Hancock, gelekt naar het Britse dagblad “The Telegraph”, die dit publiceert als “The Lockdown Files”. Dit heeft onder andere al geleid tot een documentaire door de BBC. Uit deze Whatsapp berichten rijst een ronduit schokkend beeld op van politici die willens en wetens de informatieverstrekking naar het publiek manipuleren om verregaande Corona-maatregelen te kunnen doorvoeren.

Wie het boek Het Coronabedrog van Thierry Baudet gelezen heeft, is al bekend met de onderliggende plannen achter deze "pandemie". De Whatsapp-berichten onthullen genadeloos hoe juist deze analyse was.

Een deel van deze berichten betreft een gesprek tussen de gewezen minister van volksgezondheid en op dat moment premier van het Verenigd Koninkrijk, Boris Johnson. Hieruit blijkt dat zij zich druk maakten over de lage mortaliteit van het Coronavirus. Citaat van Hancock: “The overall mortality is pretty meaningless”.

Hierdoor zou Hancock zijn doel niet gaan halen. Met een lage mortaliteit zou immers niemand het vaccin willen nemen. Geen vaccin betekent geen digitaal corona-certificaat, geen fundament voor een digitale controle maatschappij.

De Britse regering besloot daarom in plaats van de COVID-doden het aantal besmettingen te rapporteren. Deze werden wekelijks gepubliceerd om de bevolking angst aan te jagen. Immers: hoe meer je test, hoe hoger het aantal besmettingen. Een getal dat dus in feite helemaal niets zegt.

Nog bizarder is de Whatsapp discussie over het moment waarop “the new strain”, de nieuwe variant, in de media moest worden gegooid om iedereen de schrik op het lijf te jagen.

Naast deze manipulaties om de vaccinatiebereidheid omhoog te krijgen voor een virus, waarvan de Britse regering wist dat deze voor nagenoeg iedereen onder de tachtig onschuldig was, kwamen ook andere maatregelen aan bod. Zo zouden de mondkapjes op middelbare scholen een concessie zijn aan Nicola Sturgeon, de voormalige premier van Schotland. Het is bekend dat mondkapjes niets bijdragen aan het tegengaan van besmettingen.

Deze berichtenuitwisseling tussen Matt Hancock en tal van andere betrokkenen bij het Britse coronabeleid laten zien dat er geen enkele noodzaak was voor de verregaande maatregelen; maatregelen die bovendien strijdig waren met fundamentele mensenrechten en vrijheden, maatregelen die ongelofelijk veel leed hebben veroorzaakt. Ouderen moesten eenzaam sterven zonder partner of kinderen om hun hand vast te houden. Hardwerkende ondernemers zagen hun bedrijven kapot gaan. Uitgestelde zorg verwoestte het leven van ernstig zieken. Depressie en zelfmoord namen schrikbarend toe door het opgelegde sociale isolement.

Het coronabeleid in de lidstaten van de EU vertoont een verregaande gelijkenis met die van het Verenigd Koninkrijk. Het is duidelijk dat er afstemming was tussen de EU, de lidstaten en de Britten. De conclusie is onontkoombaar dat ook in Nederland en de overige lidstaten de coronamaatregelen zonder enige grond werden doorgevoerd. De intimidatie van ongevaccineerden door voormalig Nederlands minister van volksgezondheid, Hugo de Jonge, krijgt hierdoor wel een heel naar karakter. Hij zou “wijk voor wijk, deur voor deur en arm voor arm” gaan om de vaccins erin te krijgen.

Nu bekend is geworden hoezeer elke legitimiteit ontbrak aan de coronamaatregelen, moet ook duidelijk worden hoeveel de Europese Commissie en met name voorzitter Ursula von der Leyen hiervan wist en op welke wijze door de Commissie met deze informatie werd omgegaan.

Marcel de Graaff, Europarlementariër voor FVD, heeft hierover een spoeddebat met Ursula von der Leyen aangevraagd in het Europees Parlement.

De “Lockdown Files” vind je hier:

https://archive.is/Dpe4L