menu

De voorbereidingen van het WEF op de “coronacrisis”

De voorbereidingen van het WEF op de “coronacrisis”

Het kostte Klaus Schwab van het WEF en zijn Davos-elite ongeveer zes jaar om hun Great Reset-ideologie uit te zien groeien van een klein Zwitsers zaadje tot een allesoverwoekerend onkruid. Hij zegt: ‘De pandemie zorgt voor een zeldzame maar beperkte kans om onze wereld opnieuw vorm te geven en te resetten.’ Welke rol speelden de eerdere pandemiescenario’s Clade X en Event 201?

 

De zogenaamde Great Reset belooft ‘een veiligere, gelijkere en stabielere wereld’ te bouwen als iedereen op de planeet ermee instemt ‘gezamenlijk en snel op te treden om alle aspecten van onze samenlevingen en economieën te vernieuwen, van onderwijs tot sociale contracten en arbeidsvoorwaarden,’ stelt Klaus Schwab van het World Economic Forum, door zijn discipel Mark Rutte consequent ‘professor Schwab’ genoemd.

Sinds 2014 is Schwab, die van 1972 tot 2003 professor bedrijfsbeleid was aan de Universiteit van Genève en het WEF in 1987 zelf oprichtte, druk bezig om de elites van overheden, bedrijfsleven en media te pushen naar een Great Reset van de wereld. Maar zou het mogelijk zijn geweest om zo’n allesomvattend plan voor die nieuwe wereldorde, het ‘nieuwe normaal’, te creëren zonder een wereldwijde crisis, of die nu gefabriceerd is of niet?

Voorafgaand aan de WEF-bijeenkomst van 2014 in Davos kondigt Schwab aan dat hij hoopt dat het WEF de reset-knop van de wereldeconomie kan indrukken. Het WEF zal die boodschap jarenlang blijven herhalen onder het mom van verschillende ‘crises’.

 

Een tijdlijn:

2014: Het WEF publiceert een vergaderagenda getiteld The Reshaping of the World: Consequences for Society, Politics and Business.

2015: Het WEF publiceert een artikel in samenwerking met VOX EU onder de titel We need to press restart on the global economy.

2016: Het WEF organiseert een panel met de titel How to reboot the global economy.

2017: Het WEF publiceert een artikel met de boodschap: Our world needs a reset in how we operate.

 

Sinds 2018 richt de Davos-elite zich op het simuleren van nep-pandemiescenario’s om te zien hoe voorbereid de wereld daarop is.

 

Clade X

Op 15 mei 2018 werkt het WEF samen met Johns Hopkins University uit de Verenigde Staten, een van de belangrijkste onderzoeks- en onderwijsinstellingen ter wereld, om een ​​fictieve pandemie te simuleren, genaamd Clade X. Het omvat nepvideobeelden van acteurs die gescripte nieuwsberichten voorlezen over een neppandemiescenario. Het Clade X-evenement omvat ook discussiepanels met echte beleidsmakers die van oordeel zijn dat regeringen en industrie onvoldoende voorbereid zijn op een wereldwijde pandemie. ‘Uiteindelijk was de uitkomst tragisch: de meest catastrofale pandemie in de geschiedenis met honderden miljoenen doden, economische ineenstorting en maatschappelijke onrust,’ aldus een WEF-rapport over Clade X.

Video over Clade X van de organisatie zelf

 

Event 201

In oktober 2019 werkt het WEF opnieuw samen met Johns Hopkins, samen met de Bill and Melinda Gates Foundation, om een nieuwe pandemische oefening te organiseren, genaamd Event 201, dat specifiek de uitbraak van een coronavirus simuleert. Tijdens dat scenario wordt de hele wereldeconomie door elkaar geschud, komen er rellen op straat en zijn er hightech surveillancemaatregelen in gebruik om ‘de verspreiding te stoppen’.

Video over Event 201 van de organisatie zelf

 

Samen komen het Johns Hopkins Center for Health Security, het World Economic Forum en de Bill and Melinda Gates Foundation met zeven aanbevelingen die regeringen, internationale organisaties en het wereldwijde bedrijfsleven moeten volgen in het geval van een pandemie. De aanbevelingen van Event 201 roepen op tot meer samenwerking tussen de publieke en private sector, terwijl het belang wordt benadrukt van het aangaan van partnerschappen met niet-gekozen, mondiale instellingen zoals de WHO, de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds en de Internationale Luchtvervoersorganisatie, voor gecentraliseerde reacties. ‘Nationale volksgezondheidsinstanties moeten nauw samenwerken met de WHO om snel consistente gezondheidsboodschappen te publiceren.’

Een van de aanbevelingen roept regeringen op om samen te werken met socialemediabedrijven en nieuwsorganisaties om inhoud te censureren en de informatiestroom te beheersen. ‘Mediabedrijven moeten ervoor zorgen dat gezaghebbende berichten prioriteit krijgen en dat valse berichten worden onderdrukt, ook door het gebruik van technologie,’ staat in het rapport. ‘Overheden moeten samenwerken met traditionele en sociale-mediabedrijven om verkeerde informatie tegen te gaan’

Ook schrijven zij: ‘Er zijn grote wereldwijde kwetsbaarheden en internationale systeemuitdagingen als gevolg van pandemieën waarvoor nieuwe robuuste vormen van publiek-private samenwerking nodig zijn om die het hoofd te bieden.’ En: ‘De volgende ernstige pandemie zal niet alleen veel ziekte en verlies van mensenlevens veroorzaken, maar kan ook grote economische en maatschappelijke gevolgen hebben die in hoge mate kunnen bijdragen aan het lijden en de wereldwijde impact.’

Op 24 januari 2020 komt het Johns Hopkins Center for Health Security met een openbare verklaring waarin expliciet wordt gesteld dat Event 201 niet bedoeld was om de toekomst te voorspellen. ‘Voor alle duidelijkheid, het Center for Health Security en partners hebben tijdens onze tafeloefening geen voorspelling gedaan. Voor het scenario hebben we een fictieve pandemie van een coronavirus gemodelleerd, maar we hebben expliciet aangegeven dat het geen voorspelling was. In plaats daarvan diende de oefening om de uitdagingen op het gebied van paraatheid en respons te benadrukken die zich waarschijnlijk zouden voordoen bij een zeer ernstige pandemie.’

 

Pandemie

Op 11 maart 2020, een paar maanden na Event 201, verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat het coronavirus de status van pandemie had bereikt.

Op 3 juni 2020 verklaart Klaus Schwab ‘dat het nu tijd is voor een grote reset.’ ‘De pandemie zorgt voor een zeldzame maar beperkte kans om op onze wereld te reflecteren, die opnieuw vorm te geven en te resetten om een ​​gezonder, rechtvaardiger en welvarender toekomst te creëren,’ zegt hij.

Sindsdien is zowat elk scenario uit de Clade X- en Event 201-simulaties uitgekomen, waaronder:

 • Overheden die wereldwijd lockdowns invoeren
 • De ineenstorting van industrieën
 • Groeiend wantrouwen tussen overheden en burgers
 • Een grotere acceptatie van biometrische bewakingstechnologieën
 • Censuur op sociale media in de naam van bestrijding van desinformatie
 • De wens om communicatiekanalen te overspoelen met ‘gezaghebbende’ bronnen
 • Een wereldwijd gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Het uiteenvallen van internationale toeleveringsketens
 • Massale werkloosheid
 • Rellen op straat
 • En nog veel meer!

 

De toekomst

Het scenario dat het WEF al zes jaar propageert wordt ineens ‘het nieuwe normaal’. Op de agenda staan nu een complete make-over van de samenleving onder een technocratisch regime van niet-gekozen bureaucraten die dicteren hoe de wereld van bovenaf wordt bestuurd, gebruikmakend van invasieve technologieën om al je bewegingen te volgen en te traceren, terwijl ze iedereen die protesteert, censureren en het zwijgen opleggen.