menu

Forum voor Democratie pleit voor slimme heropening van de horeca

Forum voor Democratie pleit voor slimme heropening van de horeca

De afgelopen periode bleef het aantal coronabesmettingen stijgen. Het kabinet greep daarom landelijk keihard in. Opnieuw kreeg de horeca harde klappen. Aanvullend op de maatregelen die in september werden afgekondigd, moest de horeca vanaf 14 oktober 22:00 uur opnieuw haar deuren sluiten. Een maatregel met desastreuze gevolgen voor de horeca die economisch al zwaar onder druk staat. Gezien het geringe aantal besmettingen in de horeca zijn de maatregelen in de horeca disproportioneel. Om de horecabranche te kunnen laten overleven, is het dan ook noodzakelijk dat de financiële steunpakketten niet worden afgeschaald, maar worden versterkt en aangevuld. Sterker nog, op basis van het aantal besmettingen zou de horeca überhaupt niet gesloten hoeven zijn.

Disproportionele maatregelen

Het beperken van de sluitingstijden is volstrekt disproportioneel. Horecaondernemers en hun medewerkers volgen strenge protocollen en doen er dagelijks alles aan om hun gasten een veilige en gastvrije ervaring te bieden. Cijfers van het RIVM tonen aan dat slechts 2,6 procent van alle besmette personen te herleiden is naar de horeca. Het overgrote deel van de besmettingen vindt plaats in de privésfeer: 58,6 procent in de thuissituatie, 11,1 procent bij overige familiebezoeken en 12 procent in de werksituatie. Als je als overheid hierin niet kunt reguleren, dan is dat geen reden om extra maatregelen voor de horeca in te voeren. Volgens nota bene het RIVM zelf, is het gedrag van mensen en het draagvlak in de samenleving het grootste probleem. Het is geen oplossing om het aantal gasten te beperken of de eet- en drinkgelegenheden te sluiten. Het vertier zal zich hierdoor verplaatsen. We zagen de afgelopen periode dan ook meerdere incidenten in de vorm van illegale feesten, gezelschappen of samenkomsten na middernacht.

De horeca wordt keihard geraakt en er bestaan dan ook grote zorgen over het toekomstige horecalandschap; deze sluiting is voor veel horecaondernemers écht de genadeklap. 50 procent van de horecazaken zijn inmiddels technisch failliet. Dat er niet al veel meer faillissementen zijn geweest, heeft alles te maken met het feit dat schuldeisers nog niet (volledig) hun schuld opeisen. Ondernemers zitten nu echt in zwaar weer.

Er is becijferd dat horecaondernemers ongeveer 1,5 miljard euro aan NOW-steun hebben ontvangen. Maar horecaondernemers hebben gedurende de afgelopen zeven maanden zelf 3,5 miljard euro aan eigen spaargeld en eigen vermogen in hun bedrijf gestoken. Alles om de zaak overeind te houden en personeel in dienst te kunnen houden. Maar de rek is er bij vele bedrijven inmiddels uit. Er zijn al ondernemers die hun pensioenspaargeld nu inzetten om het hoofd boven water te houden.

Steunmaatregelen moeten per direct omhoog

De impact van de coronamaatregelen die op 28 september 2020 zijn afgekondigd, is voor de horeca al desastreus. En met een sluiting komt daar per twee weken een extra omzetverlies van ruim 1 miljard euro bij. Zoals het er nu voorstaat, is het omzetverlies voor de horeca over heel 2020 ruim 12 miljard euro. Wij zijn van mening dat met het aanscherpen van de coronamaatregelen – waarmee ondernemen in de horeca nagenoeg onmogelijk wordt - een afbouw van financiële steunmaatregelen absoluut onverantwoord is.

100% verplicht sluiten? 100% vaste lasten vergoeden!

De afgelopen weken is er ingezet op extra financiële steun en perspectief voor de horeca. Echter, wij zijn van mening dat als de horeca - zonder goede onderbouwing - wordt opgeofferd voor de volksgezondheid, de overheid ook de portemonnee moet trekken. De horeca voor 100% sluiten? Dan moet daar een tegemoetkoming van 100% in de vaste lasten tegenover staan.

Concluderend

In de aanvullende steunmaatregelen zien wij een deel van de door Koninklijke Horeca Nederland (KHN) ingebrachte punten uit het KHN-noodplan terug. Maar daarmee is lang niet alles ondervangen. KHN is van mening dat met het aanscherpen van de coronamaatregelen – waarmee ondernemen in de horeca nóg moeilijker wordt - een afbouw van financiële steunmaatregelen absoluut onverantwoord is. Wat is er nodig om de horeca perspectief te bieden:

  • De toegangsdrempel voor het omzetverlies voor de TVL moet niet omhoog. De TVL-vergoeding moet naar 100 procent. Zonder een maximum. 
  • De NOW-vergoeding moet weer terug naar maximaal 90% (in het derde steunpakket gaat dat naar 80%). Overigens is het voor de horecasector feitelijk nooit 90% geweest, maar eerder 60-65%.
  • Ontslagen worden onvermijdelijk. Voorkomen moet worden dat werkgevers die het al zwaar genoeg hebben ook nog eens verplichte transitievergoedingen moeten betalen. Die transitievergoedingen moeten direct worden vergoed aan werknemers via het UWV.

Wybren van Haga, Tweede Kamerlid Forum voor Democratie

Rober Willemsen, Landelijk Voorzitter Koninklijke Horeca Nederland

Foto credits: https://festoonhouse.com.au/festoon-lights