menu

Van Meijeren (FVD) in verzet tegen censuur in Tweede Kamer

Van Meijeren (FVD) in verzet tegen censuur in Tweede Kamer

Waar liggen de grenzen aan de vrijheid van meningsuiting van Kamerleden? Precies die vraag stond vandaag centraal tijdens een debat over het Reglement van Orde (RvO) en de rol van de Voorzitter van de Tweede Kamer. Aanleiding was het voorstel van de leden Paternotte (D66) en Segers (ChristenUnie) om het RvO te wijzigen, met als doel om de Voorzitter sneller te kunnen laten ingrijpen wanneer Kamerleden onwelgevallige uitspraken doen.1

FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren uitte zijn zorgen over de trend dat de uitingsvrijheid van parlementariërs steeds verder wordt beperkt. De Voorzitter belemmert Kamerleden de laatste tijd namelijk steeds vaker om vrijuit te spreken en een open debat te voeren. Het meest actuele voorbeeld daarvan kennen we van de Algemene Politieke Beschouwingen van vorige week. Toen partijleider Thierry Baudet benoemde waar een van de ministers gestudeerd had en daarover zijn onderbouwde mening gaf, liep het voltallige kabinet weg en ontnam de Voorzitter hem op aandringen van het kabinet het woord.

Dat was in de eerste plaats hypocriet, betoogde Van Meijeren vandaag: wanneer kartelpartijen hem persoonlijk voor “staatsgevaarlijk” uitmaken2 of Wilders “de bedrijfspoedel van Poetin” noemen3, blijft de Voorzitter muisstil. Dat de heer Baudet daarentegen het woord werd ontnomen terwijl hij slechts feiten benoemt, valt niet uit te leggen.

Maar bovenal noemt Van Meijeren het gevaarlijk dat de Voorzitter Baudet het woord ontnam, nadat zij daartoe door het kabinet was aangemoedigd. Dat is een directe inbreuk op de machtenscheiding tussen regering en parlement. Het parlement heeft de taak de regering te controleren en niet andersom. Dat het kabinet zich nu bemoeit met wat er wel en niet in de Kamer gezegd mag worden, is een uiterst zorgwekkende ontwikkeling. Temeer daar de Voorzitter lid is van een coalitiepartij (D66) en daarmee de schijn van partijdigheid wekt. Daarom diende Van Meijeren vandaag een amendement in om ervoor te zorgen dat de Voorzitter voortaan altijd iemand uit de oppositie is.

Bekijk zijn vlammende betoog hier!