menu

Van Houwelingen houdt Kamer scherp tijdens bewogen abortusdebat

Elke abortus is een tragedie, iets dat we als samenleving zoveel mogelijk zouden moeten willen voorkomen. Dat was de kernboodschap van FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen in het debat over het burgerinitiatief Abortus is geen misdaad, dat afgelopen woensdag plaatsvond. Op dit moment staat abortus in het Wetboek van Strafrecht. Alleen een arts mag volgens de Wet afbreking zwangerschap onder bepaalde omstandigheden een abortus verrichten. De initiatiefnemers willen abortus uit het Wetboek van Strafrecht halen.

Forum voor Democratie wil de huidige constructie juist handhaven, om het ongeboren leven te beschermen. Hoewel er situaties zijn waarin abortus denkbaar is, is het geen normale medische ingreep: het is niet gericht op het beschermen van leven, maar op het beëindigen ervan. Het moet dus ook niet als een normale medische ingreep worden behandeld.

Elke abortus is een tragedie.
-Pepijn van Houwelingen

Van Houwelingen brak in zijn bijdrage niet alleen een lans voor de bescherming van het ongeboren leven, maar schetste ook de huidige tijdgeest. Een tijdgeest waarin abortus steeds verder wordt genormaliseerd en waarin embryo’s gebruikt worden voor wetenschappelijke experimenten. Een tijdgeest waarin het leven als volledig maakbaar en plooibaar wordt beschouwd.