menu

Van Houwelingen doet vijf voorstellen om gevaren van digitale euro in te perken

Van Houwelingen doet vijf voorstellen om gevaren van digitale euro in te perken

FVD is fel tegenstander van de digitale euro en wil het plan volledig van tafel.

Een van de grootste zorgen die we hebben, is de programmeerbaarheid van de munt. Zo is het technisch mogelijk een bestedingsdoel en vervaldatum te koppelen aan de digitale euro. In China zien we hoe dat werkt in de praktijk. Daar bepaalt de overheid waar burgers hun geld aan uitgeven en binnen welke termijn. Sparen en het opbouwen van privévermogen zijn dan verleden tijd.

De vraag is: kunnen Brusselse bestuurders de verleiding weerstaan om gebruik te maken van die vergaande macht? Wij vrezen van niet.

Pepijn van Houwelingen diende woensdag 14 december vijf moties in.

De tekst van de moties vindt u onder de video.

Motie 1

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat Minister Kaag in haar brief aan de kamer van 5 juli jl. schreef dat de digitale euro in theorie geprogrammeerd zou kunnen worden maar dat zij dit onwenselijk vindt, 

Verzoekt de minister een brief naar de Kamer te sturen waarin wordt aangegeven hoe het kabinet in Europees verband gaat proberen te voorkomen dat de digitale euro in de toekomst een bestedingsdoel of een vervaldatum kan krijgen,

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Houwelingen

Motie 2

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Verzoekt de minister zich in Europees verband in te zetten voor het wettelijk onmogelijk maken van een vervaldatum of bestedingsdoel van de digitale euro,

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Houwelingen

Motie 3

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat alle vormen van inkomenssteun nu op private bankrekeningen ontvangen kunnen worden,

Verzoekt de regering te allen tijde en met alle mogelijke middelen te voorkomen dat inkomenssteun vanuit de overheid (toeslagen, subsidies, uitkeringen, et cetera) in de toekomst alleen via de digitale euro aan de burger uitbetaald kan worden,

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Houwelingen

Motie 4

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat er stemmen opgaan om de aanstaande Europese digitale identiteit te koppelen aan de nog in te voeren digitale euro,

Verzoekt de regering te allen tijde en met alle mogelijke middelen (inclusief gebruik van het vetorecht) te voorkomen dat de Europese digitale identiteit gekoppeld wordt aan een digitale euro,

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Houwelingen

Motie 5

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat er in Nederland in het verleden ooit al negatieve rentes zijn gevoerd door banken,

Overwegende dat negatieve rentes onwenselijk zijn,

Verzoekt de regering om te garanderen dat er bij de toekomstige digitale euro geen negatieve rentes gevoerd zullen worden,

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Houwelingen