Undercover bij de GGD | "Blijf van onze kinderen af" - REPORTAGE

Undercover bij de GGD | "Blijf van onze kinderen af" - REPORTAGE

🚨NU ONLINE! Onze reportage over de ernstige misstanden omtrent de vaccinatie van kinderen. Kijk en oordeel zelf over de werkwijze van de GGD:

 

 

Update

De reactie van de GGD is beschamend. FVD heeft geconstateerd dat wetten en procedures niet worden nageleefd, waar de GGD FVD erkentelijk voor zou moeten zijn. De reportage geeft een zo objectief mogelijke weergave van de feiten, zoals FVD die heeft aangetroffen. In de reportage heeft FVD de pijlen uitdrukkelijk niet gericht op individuele medewerkers, maar puur op fouten die worden gemaakt bij de uitvoering van het beleid.

In een eerdere interne mail erkent de GGD dat de uitspraken die in de reportage door GGD-medewerkers zijn gedaan in strijd zijn met de wijze waarop de GGD wil werken en roept ze haar medewerkers op nauwlettender de procedures te volgen. Het is onbegrijpelijk dat de GGD nu de aanval inzet op FVD. Dat geeft weinig vertrouwen dat de onrechtmatige toestand wordt beëindigd. De GGD zou de hand in eigen boezem moeten steken en toe moeten zeggen dat er alles aan gedaan gaat worden om de misstanden zo snel mogelijk op te lossen. Dit is de omgekeerde wereld.

Het is teleurstellend dat de GGD valselijk FVD beschuldigt van ondeugdelijk “knip- en plakwerk”, zonder dit ook maar enigszins te onderbouwen. FVD is bereid om in overleg met de GGD alle rauwe beelden ter beschikking te stellen. Gelet op de urgentie van het onderwerp is daar voorafgaand aan de publicatie geen mogelijkheid voor geweest. Het zou het aan de kaak stellen van de ernstige misstanden onnodig vertraagd hebben.