menu

“De wetenschap” wordt vooral ondermijnd door zichzelf

“De wetenschap” wordt vooral ondermijnd door zichzelf

Twee OMT-leden hebben het in een opinieartikel in de Volkskrant opgenomen voor OMT-voorzitter Jaap van Dissel, die in de Tweede Kamer door FVD-Kamerlid Van Meijeren corrupt werd genoemd.

Twee OMT-leden, Marion Koopmans en Marc Bonten, spreken hun steun uit voor Van Dissel onder de titel ‘Kamer en media, bestrijd ondermijning van de wetenschap door politici’. Op het oog is dat al een impliciete erkenning van overheidsinvloed op de OMT-adviezen ten tijde tijden van corona. Eerder berichtte de NOS: “De onafhankelijkheid van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) is ernstig aangetast.” Jarenlang bleken politieke spelers, gelieerd aan de regering, invloed te hebben uitgeoefend om uitkomsten te krijgen die het gelijk van ministers en topambtenaren zouden bewijzen.

Het is dit feit waarnaar Gideon van Meijeren verwijst wanneer hij Jaap van Dissel “corrupt” noemt. Hij is transparant over de lading en betekenis die het woord voor hem heeft. Corona werd namelijk méér dan wetenschap. Corona werd een serie verregaande claims over de publieke ruimte – met name over de opheffing van de publieke ruimte – die werden gepresenteerd als een medisch discours. Die bubbel prik je door als je ziet dat medische experts die anders denken over de coronamaatregelen, actief worden weggepest en uit de media worden geweerd. Het medische discours waarachter de politiek zich verschool om deze maatregelen door te zetten, bleek het product van politieke aansturing.

Tekenend is dat dr. Jona Walk, arts en wetenschapper op het gebied van infectieziekten, en dr. Ir. Martijntje Smits, wetenschaps- en techniekfilosoof, een eigen brief stuurden naar de Volkskrant. De brief benadrukt dat de uitspraken van Van Meijeren geen afbreuk doen aan ‘de wetenschap’ – alsof de wetenschap een monoliet zou zijn en een vaststaande consensus zou kennen. Hij bekritiseert individuen die politici adviseren. Het duo legt uit dat wetenschappers die bestuurlijke adviezen geven aan politici, daarmee ook deels activist worden, en zich openstellen voor politieke kritiek.

Hun brief werd echter niet geplaatst. Dit toont dat het hier om een kritiek gaat die men niet kan verdragen én niet kan weerleggen. De enige optie is: doodzwijgen. Wat opnieuw bevestigt dat de ‘consensus’ het product is van de mediamacht, en niet voortkomt uit hoor, wederhoor en waarheidsliefde.

Wetenschappers die zich niet verweren tegen onwetenschappelijke invloed op hun werken, zijn als Copernicus en Galileo Galilei die hun werk laten aanpassen door de paus. Dat Van Dissel de onafhankelijk geachte adviezen van het OMT ongehinderd liet aanpassen door de heersende ambtelijke en politieke elite, besmeurt de totale academische wereld. “Juist het mengen van wetenschap en politiek tijdens corona bedreigt het vertrouwen in de wetenschap en het functioneren van de democratische rechtsstaat.” aldus Jona Walk.