menu

Staatssecretaris belooft: eigen woning niet naar box 3

Staatssecretaris belooft: eigen woning niet naar box 3

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft in 2021 voorgesteld om de belasting op de eigen woning naar box 3 te verplaatsen. Dit zou voor woningbezitters betekenen dat zij honderden euro’s extra aan belasting per maand zouden moeten betalen. Freek Jansen stelde hierover Kamervragen aan de staatssecretaris van Financiën, Van Rij.

Beantwoording Van Rij over het belasten van een eigen woning

De staatssecretaris geeft in zijn antwoord aan dat hij het eens is met Forum voor Democratie en dat het kabinet niet van plan is de eigen woning naar box 3 te verplaatsen. Hij noemde het daarnaast "niet logisch", gezien de huidige ontwikkeling van box 3 naar een stelsel van werkelijk rendement, dat bovendien pas in 2027 volledig zal worden geïmplementeerd.

Forum voor Democratie is een groot voorstander van privébezit en zal er alles aan doen om huiseigenaren zo weinig mogelijk te belasten en het kopen van een huis zo aantrekkelijk mogelijk te maken.