menu

Spionage Huawei bij KPN? FVD stelt Kamervragen

Spionage Huawei bij KPN? FVD stelt Kamervragen

Onlangs verscheen een verontrustend bericht in de Volkskrant over spionage van Huawei bij KPN. Huawei zou 'ongeautoriseerd, ongecontroleerd en ongelimiteerd' toegang hebben tot het netwerk van KPN. Dit is niet de eerste keer dat Huawei ervan wordt beticht spionageactiviteiten te ondernemen. Al eerder trokken ook andere landen zich terug van samenwerking met het bedrijf. Onze telecommunicatienetwerken en -infrastructuur zijn van essentieel belang voor de Nederlandse samenleving. Burgers mogen erop vertrouwen dat deze naar behoren functioneren, veilig zijn, en telefoongesprekken niet heimelijk kunnen worden afgeluisterd. FVD stelt Kamervragen.

Vragen van het lid Van Haga (Forum voor Democratie) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat inzake de veiligheid van het KPN-netwerk.

 1. Heeft de staatssecretaris kennis genomen van de berichtgeving afkomstig van de Volkskrant dat Huawei vrijelijk toegang had tot het KPN-netwerk d.d. 17 april 2021?

 2. Is de staatssecretaris op de hoogte van het rapport uit 2010 van Capgemini waarnaar het artikel in de Volkskrant verwijst? Indien ja, sinds wanneer is de staatssecretaris op de hoogte en waarom is deze informatie niet gedeeld met de Kamer?

 3. Welke acties heeft de staatssecretaris op welk moment ondernomen nadat zij op de hoogte was van het rapport uit 2010 van Capgemini?

 4. Kan de staatssecretaris bevestigen dat de categorie Internet en Datadiensten nog steeds onderdeel uitmaken van de in Nederland aanwezige vitale processen? Indien ja, kan de staatssecretaris bevestigen dat het KPN-netwerk daar ook onder valt?

 5. Is het juist dat Huawei in staat was om zowel binnen KPN als vanuit China ‘ongeautoriseerd, ongecontroleerd en ongelimiteerd’ KPN-mobiele nummers af te luisteren? Indien ja, vielen hier ook de nummers van ministers en Chinese dissidenten onder?

 6. Is het juist dat Huawei nog steeds de mogelijkheid heeft data door te spelen naar de Chinese overheid?

 7. Is het juist dat Huawei inzicht had in de database met afgetapte telefoonnummers? Indien ja, waarom was dit nodig en is dat nog steeds het geval?

 8. Is het juist dat Huawei toegang gehad heeft tot klantgegevens van VodafoneZiggo of de fusie van T-Mobile en Tele2? Indien ja, om welk type klantgegevens gaat het precies?

 9. Kan de staatssecretaris bevestigen dat er door verschillende providers nog steeds gebruik wordt gemaakt van apparatuur van Huawei? Indien ja, kan de staatssecretaris garanderen dat die apparatuur niet wordt gebruikt voor spionage?

 10. Staat de staatssecretaris nog steeds achter de uitspraak: ‘Kritieke onderdelen van die telecomnetwerken mogen alleen afkomstig zijn van betrouwbare leveranciers?’. Indien ja, acht de staatssecretaris Huawei een betrouwbare leverancier?

 11. In hoeverre strookt de berichtgeving van de Volkskrant met de doelstellingen zoals omschreven in de ministeriële regeling veiligheid en integriteit telecommunicatie uit november 2020?

 12. Wordt nog steeds de deadline uit de ministeriële regeling veiligheid en integriteit telecommunicatie uit november 2020 (1 oktober 2022) aangehouden om de weerbaarheid van de netwerken te verhogen tegen actuele dreigingen als spionage of misbruik? Indien ja, in hoeverre beïnvloedt dit bericht deze deadline?

 13. Is de staatssecretaris op de hoogte dat andere landen al eerder uit angst voor spionage samenwerking met Huawei hebben opgezegd?

 14. Is de staatssecretaris het eens dat het bedrijf Huawei nauwe banden heeft met de Chinese overheid? Indien ja, is de staatssecretaris het eens dat China een ‘offensieve cyberstrategie’ hanteert?
 15. Is de staatssecretaris het eens dat zolang er sprake is van onzekerheid over de betrouwbaarheid van Huawei, het onverstandig is om met hen in zee te gaan?

 16. Hoe beoordeelt de staatssecretaris in licht van dit artikel de eerdere motie van de Kamer waarin aangedrongen werd op uitsluiting van Huawei?

 17. Is de staatssecretaris bereid de eerdere motie van de Kamer te heroverwegen en Huawei alsnog uit te sluiten?

 18. Is de staatssecretaris bereid de rechten voor het 5g-netwerk in te trekken indien de berichtgeving van de Volkskrant wordt bevestigd? Zo nee, waarom niet?

 19. Is het juist dat KPN onderhoud en netwerkbeheer aan Huawei uitbesteed? Indien ja, is het waar dat Huawei met het stoppen van het leveren van deze diensten de mobiele communicatie kan ontregelen?
 20. In hoeverre functioneert het netwerk van KPN nog indien Huawei zou besluiten geen enkele hulp of dienst meer te leveren?

 21. Is het waar dat afgelopen jaren technische expertise bij telecombedrijven (waaronder KPN) is wegbezuinigd? Indien ja, in hoeverre heeft dit gevolgen gehad voor de veiligheid en betrouwbaarheid van de infrastructuur?