menu

ON wordt gecensureerd door de NPO. FVD stelt Kamervragen!

ON wordt gecensureerd door de NPO. FVD stelt Kamervragen!

Als overheidskritische omroep hoeft ON! niet te rekenen op gunsten van het partij- en mediakartel. Des te knapper is het dat de aspirant-omroep zich in het omroepbestel heeft gevochten door zoveel leden te werven én te behouden. Er is evident behoefte aan een ander geluid, een écht onderscheidende omroep die zegt waar het op staat. Maar dat geluid wordt - ondanks de uitzendconcessie van minister Arie Slob - krampachtig door de NPO geweerd van de traditionele radio en televisie. Het grote publiek mag blijkbaar niet kennismaken met de ándere kant van het verhaal. De strategie van vertraging en tegenwerking die nu door de NPO gehanteerd wordt is ontoelaatbaar. Simone Kerseboom stelt Kamervragen.

Vragen van het lid Kerseboom (FVD) aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de tegenwerking en vertraging van de NPO ten opzichte van aspirant-omroep Ongehoord Nederland, waardoor zij niet per 1 januari 2022 kunnen uitzenden op radio en tv (ingezonden 27 oktober 2021).

Vraag 1 Bent u op de hoogte van de inhoud van de nieuwsbrief1 van Ongehoord Nederland d.d. 21 oktober 2021 waarin de aspirant-omroep zorgen uit over de «tegenwerking en vertraging» bij het realiseren van hun programma’s door de leiding van de NPO? Zo ja, wat vindt u hiervan?

Vraag 2 Erkent u het recht van omroep Ongehoord Nederland om vanaf januari 2022 op radio en televisie te kunnen uitzenden, conform de uitzendconcessie die u de aspirant-omroep hebt verstrekt? Zo ja, hoe zorgt u ervoor dat dit recht niet door een partij als de NPO eenzijdig wordt tegengewerkt?

Vraag 3 Is dit tegenwerken en vertragen van de NPO in strijd met de Mediawet die omroepen het recht van zendtijd geeft? Zo ja, wat gaat u hieraan doen?

Vraag 4 Kunt u aangeven hoeveel lineaire zendtijd op radio en tv een aspirant-omroep als Ongehoord Nederland per jaar heeft?

Vraag 5 Deelt u de mening dat omroep Ongehoord Nederland recht heeft op het brengen van zijn unieke geluid, zonder tegenwerking, censuur of inmenging van de NPO?

Vraag 6 Heeft een aspirant-omroep het zelfbeschikkingsrecht om het garantiebudget te gebruiken voor de programma’s die de omroep wil uitzenden, in het geval van omroep Ongehoord Nederland aan een nieuws-, actualiteiten- en duidingsprogramma op radio en tv?

Vraag 7 Bent u het ermee eens dat indien door de tegenwerking door de NPO het unieke geluid van Ongehoord Nederland niet kan worden uitgezonden, er sprake is van censuur door de NPO?

Vraag 8 Bent u, indien bevestigend, bereid stappen te nemen tegen de leiding van de NPO?