ANP gekocht door links-activistische multimiljonair. Simone Kerseboom stelt Kamervragen!

ANP gekocht door links-activistische multimiljonair. Simone Kerseboom stelt Kamervragen!

Simone Kerseboom stelt Kamervragen over de aankoop van het ANP om politiek-activistische redenen en de gevolgen daarvan voor de onafhankelijke nieuwsgaring

Het ANP is een maand geleden overgenomen door de links-activistische multimiljonair Chris Oomen. In een interview in de Volkskrant op 18 juni 2021, naar aanleiding van de overname, maakt Oomen duidelijk wat hem heeft bewogen tot de aankoop van het persbureau: hij wil vooral “nepnieuws tegengaan”. Daarbij zegt hij expliciet dat hij vrijheid van meningsuiting, een fundamenteel democratisch principe, ziet als een gevaar. Ook spreekt hij zich uit tegen Trump en Baudet. En mensen die zich niet willen laten vaccineren, hebben volgens Oomen “gekke ideeën”. De activistische daad werd meteen bij het activistische woord gevoegd: vrijwel direct na de overname door Oomen ging het ANP over op “genderneutraal woordgebruik”. Voor FVD is het duidelijk dat de onafhankelijkheid van het ANP, waarmee het bedrijf sinds jaar en dag pronkt, nu definitief verdwenen is.

Als grootste persbureau van Nederland is het ANP bijzonder invloedrijk - de organisatie heeft de facto een monopoliepositie. Alle gevestigde media gebruiken informatie en beelden van het ANP als basis voor hun nieuwsberichten, óók de NOS. Hoe innig is die relatie tussen de NOS en het ANP?

Namens Forum voor Democratie diende Simone Kerseboom 20 Kamervragen in bij minister voor Media Arie Slob.

Vragen van het lid Kerseboom (FVD) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de aankoop van het ANP om politiek-activistische redenen en de gevolgen daarvan voor de onafhankelijke nieuwsgaring

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel “Chris Oomen (vermogen: 900 miljoen) kocht het ANP uit angst voor nepnieuws. ‘Dat is een groot gevaar’”? (1)

Vraag 2

Erkent u dat het ANP, het grootste persbureau van Nederland, dat aan de basis staat van bijna al het Nederlandse nieuws, een zeer belangrijke rol vervult in het Nederlandse medialandschap in het algemeen en in de Nederlandse nieuwsvoorziening in het bijzonder?

Vraag 3

Erkent u dat naast RTL Nederland, De Telegraaf, de Volkskrant, het AD, NRC, regionale dagbladen en tal van andere media, ook de NOS veelvuldig gebruik maakt van het ANP als nieuwsbron?

Vraag 4

Op basis van welke criteria beoordeelt de NOS de onafhankelijkheid en de objectiviteit van een nieuwsleverancier?

Vraag 5

Met welke regelmaat wordt de onafhankelijkheid en objectiviteit van een nieuwsleverancier door de NOS herbeoordeeld? Gebeurt dit standaard bij overnames en/of fusies? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Hoe beoordeelt u dat Chris Oomen, de nieuwe eigenaar van het ANP, vrijheid van meningsuiting ziet als een gevaar? Welk gevolg heeft dit naar uw inzicht voor de onafhankelijkheid en de objectiviteit van het ANP?

Vraag 7

Bent u het met FVD eens dat de houding van Chris Oomen t.a.v. de vrijheid van meningsuiting onverenigbaar is met artikel 7 van de Grondwet?

Vraag 8

Hoe beoordeelt u dat Chris Oomen op niet mis te verstane wijze duidelijk heeft gemaakt dat niet commerciële, maar politieke overwegingen hem hebben doen besluiten het ANP over te nemen? Welk gevolg heeft dit naar uw inzicht voor de onafhankelijkheid en de objectiviteit van het ANP?

Vraag 9

Hoe beoordeelt u dat Chris Oomen zich expliciet uitspreekt tegen Baudet en Trump? Welk gevolg heeft dit naar uw inzicht voor de onafhankelijkheid en de objectiviteit van het ANP?

Vraag 10

Hoe beoordeelt u dat Chris Oomen mensen die zich niet willen laten vaccineren bestempelt als mensen met “gekke ideeën”? Welk gevolg heeft dit naar uw inzicht voor de onafhankelijkheid en de objectiviteit van het ANP?

Vraag 11

Bent u het met FVD eens dat de politiek gekleurde uitlatingen van Chris Oomen het vertrouwen van burgers in de onafhankelijkheid en de objectiviteit van de NOS direct, dan wel indirect, ondermijnen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 12

Hoe beoordeelt u dat vrijwel direct na de overname door Chris Oomen, het ANP overging op het gebruik van genderneutrale voornaamwoorden? (2) Kunt u uitsluiten dat de NOS dit woordgebruik in de toekomst ook gaat hanteren?

Vraag 13

Bij hoeveel procent van de nieuwsitems van de NOS wordt het ANP gebruikt als bron?

Vraag 14

Welke alternatieve bronnen gebruikt de NOS om de berichten van het ANP te verifiëren?

Vraag 15

Bij hoeveel procent van de nieuwsitems van de NOS worden beelden van het ANP gebruikt?

Vraag 16

Hoeveel euro belastinggeld is er de afgelopen tien jaar in totaal door de NOS aan het ANP uitgegeven?

Vraag 17

Hoeveel euro belastinggeld verwacht u dat de NOS, in het geval van ongewijzigd beleid t.a.v. het ANP, in totaal in de komende vier jaar (op jaarbasis) aan het ANP zal uitgeven?

Vraag 18

Bent u bereid om de samenwerking tussen de NOS en het ANP te beëindigen als de onafhankelijkheid en de objectiviteit van het ANP niet meer gegarandeerd kunnen worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op basis van welke criteria zou hier volgens u sprake van zijn?

Vraag 19

Zijn er in Nederland goede alternatieven voor het ANP, als (voornaamste) nieuwsleverancier van de NOS? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Vraag 20

Bent u het met FVD eens dat een gebrek aan goede alternatieven voor het ANP, door een de facto monopoliepositie, slecht is voor de pluriformiteit van het Nederlandse medialandschap en de Nederlandse nieuwsvoorziening? Zo nee, waarom niet?


1.

De Volkskrant, 18 juni 2021, “Chris Oomen (vermogen: 900 miljoen) kocht het ANP uit angst voor nepnieuws. ‘Dat is een groot gevaar’”

2.

NOS, 3 juni 2021, “Persbureau ANP voert gebruik genderneutrale voornaamwoorden in”