"Schending van burgerrechten maakt baan vrij voor totalitaire staat" - Van Meijeren

"Schending van burgerrechten maakt baan vrij voor totalitaire staat" - Van Meijeren

De rechtsstaat is bedoeld om burgers te beschermen tegen de macht van de overheid. Wanneer rechten te pas en te onpas kunnen worden afgeschaft door de staat, zijn burgers niet veilig voor tirannie. Helaas hebben we nu te maken met een overheid die zich stelselmatig achter diezelfde rechtsstaat verschuilt om meer macht en meer controle naar zich toe te trekken en steeds meer grondrechten en vrijheden van burgers af te pakken. 

We zagen het tijdens de “coronacrisis”, waarbij vergaande vrijheidsbeperkende maatregelen werden doorgevoerd en de grondrechten van talloze burgers werden geschonden. Of de vergaande stikstofmaatregelen die als gevolg hebben dat boeren worden onteigend. 

Onze grondrechten worden, kortom, niet meer gewaarborgd. De minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgoz zou dus als topprioriteit moeten hebben om dát te herstellen. Om burgers te beschermen tegen een alsmaar groter wordende overheid. Tijdens het begrotingsdebat op dinsdag 14 november deed Gideon van Meijeren een dringende oproep aan de minister, maar stuitte op verbazingwekkende weerstand van het kartel.