menu

Nieuw pensioenstelsel doet oudedagsvoorziening wankelen

Nieuw pensioenstelsel doet oudedagsvoorziening wankelen

De nieuwe pensioenwet is vanaf vorige week maandag een nieuw onderwerp van gesprek in de Tweede Kamer. Het gaat iedereen aan, van jong tot oud. Toch lijken veel mensen er niet mee bezig te zijn, terwijl het gaat over de grootste wijziging van het sociale stelsel in Nederland in lange tijd.

Alle pensioenfondsen bij elkaar beheren zo’n 1500 miljard euro. Een immens bedrag en een van de grootste spaarpotjes voor pensioengerechtigden ter wereld. Is het dan wel verstandig om ons huidige pensioenstelsel, ondanks alle haken en ogen, volledig op de schop te doen? Ralf Dekker presenteerde vorige week de bezwaren die FVD heeft bij een nieuwe pensioenwet.

Gebrekkige modellen en utopische scenario’s

Bij het berekenen van toekomstscenario’s is rekening gehouden met een inflatie van hoogstens 5%. Een getal dat niet strookt met de realiteit: afgelopen maand behaalde de prijsstijgingen 12%. Er bestaat geen enkele garantie dat de pensioenen daadwerkelijk worden geïndexeerd.

Macht bij de bestuurders

De bestuurders van pensioenfondsen zijn zeer regelmatig vakbondsleiders wie zeer vervlochten zijn met het politieke establishment. Beleggingen die worden gedaan door het fonds zijn daardoor vaak in lijn met de Sustainable Development Goals, of worden gedaan in de vorm van overheidsobligaties, terwijl de investeringen niet op politiek, maar op winstgevendheid gebaseerd horen te zijn.

De invloed van de euro 

Het is niet te ontkennen. De euromunt is allesbepalend voor de stabiliteit van onze pensioenen. Ons huidige stelsel is gebouwd op een sterke munt, zoals we indertijd hadden met de gulden. Nu we de euro hebben, is dit geenszins het geval. Al jaren drukt de ECB miljarden bij, waardoor de pensioenen verdampen. Het nieuwe pensioenstelsel biedt geen oplossingen voor dit fundamentele probleem.

Het is symptoombestrijding. Forum voor Democratie wil het probleem bij de wortel aanpakken om een adequate oudedagsvoorziening te bewerkstelligen. Dat betekent: 

  • Een verhoging van de rekenrente
  • Meer invloed van de leden
  • Meer vrijheid in de beleggingsstrategie
  • Betere indexatie 
  • Een terugkeer van de AOW op 65 jaar 
  • De herinvoering van onze eigen munt

Ralf Dekker zet de mankementen uiteen en legt uit hoe we weer een goed pensioen regelen, voor iedereen.