menu

Eerste Kamer stemt over nieuwe pensioenwet

Eerste Kamer stemt over nieuwe pensioenwet

De Nederlandse oudedagsvoorziening wordt veranderd. In het kort: het oude pensioenstelsel bestond uit één grote pot, waarbij een vaste uitbetaling werd gegarandeerd. Financiële tegenvallers konden worden gecompenseerd doordat met het fonds lucratieve investeringen werden gedaan. Het nieuwe stelsel gaat nog steeds uit van een vaste inleg, terwijl de uitbetaling winstafhankelijk is. Uw pensioen kan dus hoger uitvallen, maar ook lager.

Volgens voorstanders moet de wijziging transparantie en persoonlijkheid aanbrengen in het pensioenstelsel. Tegenstanders vrezen voor een verhoogd risico terwijl garanties vervallen. Vanavond stemt de Eerste Kamer over de wetswijziging.

Bovendien, laten tegenstanders weten, liggen dogmatische investeringen op de loer. De beheerders van de fondsen zijn vaak verwikkeld in politieke netwerken, waardoor de kans op “groene” of woke-investeringen (die dikwijls weinig winstgevend zijn) toeneemt. De invloed vanuit Brussel zal eveneens toenemen.

Tijdens de wetsbehandeling in de Tweede Kamer betoogde Ralf Dekker het volgende:

Er wordt verwacht dat een meerderheid (VVD, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks en PvdA) van de Eerste Kamer vanavond voor de wijziging zal stemmen. Forum voor Democratie zal tegen stemmen.