Nieuw pensioenstelsel brengt grote risico's met zich mee

Nieuw pensioenstelsel brengt grote risico's met zich mee

Volgende week debatteert de Eerste Kamer over de omstreden nieuwe pensioenwet. Op 22 december 2022 werd deze al aangenomen door de Tweede Kamer, met steun van de coalitie en linkse oppositiepartijen PvdA en GroenLinks. Nu wordt de wet met stoom en kokend water door de huidige Eerste Kamer geloodst: de stemmingen vinden plaats op dinsdag 30 mei, terwijl later diezelfde dag de nieuwe Eerste Kamer wordt verkozen. De wet zou het niet halen met de nieuwe verhoudingen in de senaat.

Als deze wet wordt aangenomen, staat Nederlanders per 1 juli dit jaar een totale hervorming van hun oudedagsvoorziening te wachten.

“Casinopensioen”

Het oude pensioenstelsel garandeert Nederlanders een vaste uitbetaling van hun pensioen. De pensioenfondsen financieren die uitbetaling uit één grote pensioenpot en hebben daardoor een buffer in tijden van financiële tegenslag. Wie gedurende zijn werkzame leven netjes zijn pensioen heeft opgebouwd, is als pensionado verzekerd van een vast maandelijks bedrag: lijden de pensioenfondsen verliezen door slechte investeringen, dan moeten ze die zelf aanvullen. Ze hebben dus een stok achter de deur om rendabele investeringen te doen.

Het nieuwe stelsel werkt daarentegen met een vaste inleg, maar de uitbetaling is onzeker. Pensioenfondsen hoeven die bij verlies niet meer aan te vullen, en zijn dus ook niet meer genoodzaakt om verstandig te investeren. Dogmatische investeringen – geen Shell meer bijvoorbeeld, maar duurzame energie – liggen op de loer. De grote pensioenpot is bovendien opgesplitst in miljoenen individuele pensioenpotjes, die dus een veel kleinere buffer hebben. Waar men nu vrijwel nooit wordt gekort op pensioenen, zou dat in het nieuwe stelsel veel vaker kunnen gebeuren.

Het pensioenfonds verandert met het nieuwe stelsel in een beleggingsfonds – met bijbehorende risico’s voor de belegger. Voor de Nederlander dus.

Forum voor Democratie is dan ook mordicus tegen de voorliggende pensioenwet en maakt zich grote zorgen over de invoering ervan. Oud Rabo-topman en voormalig FVD-Kamerlid Ralf Dekker zat bij Ongehoord Nederland om ons standpunt toe te lichten.

De gevolgen van de euromunt

Helaas geeft ook het huidige pensioenstelsel geen garantie voor een goede oudedagsvoorziening. Het is het directe gevolg van de invoering van de euro. De Zuid-Europese economieën kunnen alleen overleven bij een kunstmatig lage rente. Wordt die rente hoog, dan wordt de schuldenlast van landen als Griekenland, Italië en Frankrijk onbetaalbaar. Die kunstmatig lage rente vertaalt zich echter direct in een kunstmatig lage rekenrente voor onze pensioenen, waardoor pensioenfondsen moeten korten op de pensioenen die ze uitkeren.

Wij zijn in deze situatie beland door één simpele oorzaak: de dramatische euromunt.
-Thierry Baudet

FVD-voorman Thierry Baudet legde dit probleem in 2019 al bloot.

Wat dan wel?

Forum voor Democratie wil:

  1. Het huidige stelsel verbeteren en geen complexe stelselherziening;
  2. De rekenrente verhogen en onze pensioenen weer indexeren;
  3. Uit de euromunt en de Europese Unie.

Alleen op die manier kunnen we Nederlanders die decennialang hebben bijgedragen aan onze economie en maatschappij, een welverdiend pensioen blijven garanderen.