Fraude bij de Amerikaanse verkiezingen: hét bewijs

Fraude bij de Amerikaanse verkiezingen: hét bewijs

Wat gebeurde er tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen? Wie de berichtgeving aandachtig volgde, moet zich herinneren hoe de uitslag plotseling omsloeg: binnen korte tijd maakte Joe Biden een inhaalslag van jewelste. De enorme achterstand verdween en plotseling stond hij ver boven Trump. Na een intensieve media campagne tegen Trump, slechts één onderdeel van de systematische ondermijning van zijn kandidaatstelling, kon het nauwelijks toeval zijn dat dit gebeurde. 

Republikeinen claimden dat er fraude had plaatsgevonden; het was onmogelijk dat er op zo veel cruciale plekken - veelal democratische, corrupte bolwerken - in een tijdsbestek van enkele minuten honderdduizenden stemmen voor Biden werden ingeleverd. Op sociale media circuleerden verschillende schimmige verhalen vanuit stemlocaties. Maar zelfs na vele juridische procedures is grootschalige fraude nooit officieel erkend - tot nu! 

Amerikaans schrijver en filmmaker Dinesh D’Souza ging op onderzoek uit om de waarheid boven tafel te krijgen. Hij verkreeg miljoenen minuten aan videomateriaal uit stemlokalen en zelfs de telefoongegevens van betrokkenen. Antifa, grootkapitaal en Big Tech blijken zich onomstotelijk actief te hebben ingezet voor de vervalsing van de verkiezingen. 2000 Mules onthult de frauduleuze praktijken achter de presidentsverkiezingen waarvan uw haren recht overeind zullen gaan staan.