menu

Extreme toename asielzoekers verwacht

Extreme toename asielzoekers verwacht

De asielinstroom blijft toenemen. Er wordt verwacht dat in 2023 er meer dan 75.000 opvangplekken nodig zullen zijn. Afgelopen jaar was het aantal asielzoekers dat naar Nederland kwam (Oekraïners niet meegerekend) al 50.650.

Maar daar blijft het niet bij. Het Centraal orgaan voor Opvang Asielzoekers (COA) verwacht dat er in de toekomst zelfs 100.000 asielzoekers naar Nederland kunnen komen. Jaarlijks! In combinatie met de nieuwe asielwet van VVD-Staatssecretaris Eric van der Burg, waarmee gemeenten kunnen worden gedwongen om asielzoekers op te vangen, is dit ronduit een drama voor heel Nederland.

Asielzoekers veroorzaken regelmatig overlast in de regio, waarbij zij omwonenden bijvoorbeeld intimideren of zelfs gewelddadig belagen. Kampen, bijvoorbeeld, werd geteisterd door inbraken en zelfs een verkrachting. Het gemeentebestuur besloot desondanks een straat verderop een opvangplek in te richten.

Meer asielzoekers betekent meer overlast, meer geweld, minder welvaart en minder veiligheid. Forum voor Democratie wil daarom de controle over onze grenzen herpakken en illegalen uitzetten. De Nederlandse regering moet de belangen van de Nederlanders vooropstellen.