menu

Kabinet wijst steeds meer plekken aan voor huisvesting van asielzoekers

Kabinet wijst steeds meer plekken aan voor huisvesting van asielzoekers

Volgens prognoses van het ministerie van Justitie en Veiligheid komen er dit jaar meer dan 50.000 (!) asielzoekers naar Nederland. Om deze gigantische instroom te kunnen huisvesten, wil het kabinet nu Lelystad Airport gebruiken als opvangplek. Daarnaast wordt er ook gekeken naar leegstaande kerkgebouwen, schepen en overheidsgebouwen. Bovendien wordt ook geprobeerd om nóg meer asielzoekers in al bestaande AZC's te krijgen, zo meldt de Telegraaf.

Naast de bestaande AZC's en de cruiseschepen, waar momenteel al een hoop asielzoekers vertoeven, zoekt staatssecretaris Van der Burg (VVD) bedreven door naar nog meer locaties om deze mensenmassa te huisvesten.

De huidige opvanglocaties zijn niet toereikend voor het grote aantal asielzoekers dat het kabinet dit jaar van plan is op te vangen. Daarnaast worden deze locaties voor een deel bezet door statushouders - die normaal gesproken (gratis) worden voorzien van een sociale huurwoning. Vanwege krapte op de woningmarkt houden zij momenteel plekken in de AZC's bezet. Van der Burg zou die plekken liever gebruiken voor alle nieuwe asielzoekers die Nederland dit jaar in groten getale verwacht. De staatssecretaris geeft aan per 1 juli al 19.000 extra plekken nodig te hebben om ze allemaal van onderdak te voorzien.

Nederland kampt met enorme capaciteitsproblemen - met name op de woningmarkt. Tóch blijft het kabinet consequent de belangen van grote hordes asielzoekers verkiezen boven die van onze eigen mensen.

FVD kiest wél voor de Nederlanders. Een veilige wijk, een gezonde woningmarkt, een herkenbaar straatbeeld, behoud van onze taal en onze cultuur: het ís mogelijk, als we de controle over onze grenzen terugpakken.