menu

Justitie geeft al 23 jaar te veel uit aan asielopvang

Justitie geeft al 23 jaar te veel uit aan asielopvang

Het ministerie van Justitie en Veiligheid schat de kosten van asielopvang structureel te laag in. Vorig jaar was het verschil tussen de schatting en de werkelijke kosten haast een miljard. Maar vrijwel elk jaar liggen de kosten honderden miljoenen hoger dan verwacht. Voor het ministerie is dat geen enkel probleem: wanneer er meer geld nodig is, worden de belastingen simpelweg verhoogd.

De werkelijke prijs van immigratie is nog véél hoger. Asielzoekers krijgen onderdak, eten en drinken en een uitkering. Voor immigranten in bredere zin geldt: ze gebruiken onze voorzieningen, treden toe tot dezelfde woningmarkt, krijgen belastingvoordelen, noem maar op. Nederlanders betalen zich scheel aan de massa-immigratie. FVD-Kamerlid Frederik Jansen wil een debat met staatssecretaris Van der Burg.