menu

‘Europadag’ en de mythe dat de EU vrede brengt

‘Europadag’ en de mythe dat de EU vrede brengt

Vandaag is het 9 mei 2024. Hemelvaartsdag. De dag waarop Jezus Christus opvaart naar God, 39 dagen nadat hij is opgestaan uit de dood.

Wat minder mensen weten, is dat het vandaag ook Europadag is – “het jaarlijkse feest van vrede en eenheid in Europa”. Op deze dag wordt in EU-kringen de historische Schumanverklaring gevierd, waarin Robert Schuman opriep tot een vernieuwde vorm van politieke samenwerking in Europa.

Oorlog tussen Europese naties zou met de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) voor altijd onmogelijk worden gemaakt. Het voorstel van Schumann wordt beschouwd als de grondslag voor wat later de Europese Unie zou worden.

Nu, 74 jaar na dato, zien we hoeveel er van deze vredesbelofte terecht is gekomen. In Oost-Europa vechten broedernaties een oorlog uit waarin al honderdduizenden jonge mannen de dood hebben gevonden. Vrede is ver uit zicht. En de Europese Unie gooit olie op het vuur met een omstreden poging om een van de strijdende partijen, Oekraïne, in te lijven als lidstaat.

Wie deze feiten tot zich neemt zal snel tot de conclusie komen dat de Europese Unie haar grondbeginselen heeft losgelaten. Dat is onterecht, betoogt FVD International-directeur John Laughland: de Europese Unie is namelijk niet opgericht met de intentie om vrede te brengen, maar júíst om oorlog te voeren. Lees zijn uitgebreide analyse van de achtergrond van het Europese project.