menu

Zelfstandigen verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Zelfstandigen verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de hervorming van de arbeidsmarkt. Aanleiding is het voornemen van het kabinet om zelfstandigen te verplichten een arbeidsongeschiktheidsverzekering te nemen. Als het voorstel wordt aangenomen, staat 1,24 miljoen zelfstandige ondernemers vanaf 2027 grote veranderingen te wachten.

Volgens de regering zou de verplichte verzekering zelfstandige ondernemers (inclusief zzp’ers) beter moeten beschermen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Zo zijn zij standaard verzekerd voor langdurig inkomensverlies, bijvoorbeeld na ziekte of een ongeval. De premie die zij daarvoor per maand zullen moeten betalen, varieert tussen €120 en €220 bruto per maand. Dit komt neer op een netto bijdrage €85 tot €150 per maand.

Eigen risico

Het maximum inkomen dat wordt gedekt door deze verzekering is 30.000 euro op jaarbasis. Hiervan wordt maximaal 70 procent uitbetaald. Een zzp’er die arbeidsongeschikt raakt en verzekerd is, krijgt dan 1650 euro bruto per maand. Dit is nauwelijks meer dan wat een alleenstaande krijgt bij een bijstandsuitkering.

4 op de 5 zzp’ers niet verzekerd

4 op de 5 zzp'ers zijn om uiteenlopende redenen niet verzekerd. Iedereen heeft de kans om ziek te worden of een ongeval mee te maken, waardoor je niet meer in staat bent om te werken. Het is de vraag of dit een verplichte verzekering - en daarmee dus een gedwongen maandelijkse afdracht - rechtvaardigt.

Verzekeren een eigen keuze

Forum voor Democratie komt op voor de vrijheid van zelfstandige ondernemers.

- Premies zijn te hoog; gemiddeld betaalt een zzp’er 2500 euro per jaar aan premie.

- Ondernemers moeten zelf kunnen kiezen of en bij welke verzekeraar zij zich willen verzekeren.

- Er komt een wachttijd van een jaar. Dat betekent dat zelfstandigen een jaar ziekte zelf moeten overbruggen voordat ze een uitkering krijgen.

- Veel administratieve rompslomp, zelfstandige ondernemers willen in vrijheid en onafhankelijkheid werken.

Pepijn van Houwelingen voerde namens FVD het woord tijdens het debat in de Tweede Kamer.