menu

Thierry Baudet in gesprek met verkenner Plasterk: “Wij zullen doen wat we kunnen.”

Thierry Baudet in gesprek met verkenner Plasterk: “Wij zullen doen wat we kunnen.”

Vandaag sprak FVD-partijleider Thierry Baudet verkenner Plasterk over de verkiezingsuitslag en de stappen die volgens hem moeten worden gezet in de formatie. Hierbij overhandigde Baudet onderstaande brief en lichtte deze uitgebreid toe.

Geachte heer Plasterk, beste Ronald,

Het is met groot genoegen dat ik me via deze brief tot je richt. Je benoeming tot verkenner in dit formatieproces heeft me positief verrast, temeer daar ik - zoals je weet - je columns in De Telegraaf dikwijls met instemming lees en ik verwacht dat je - juist vanwege je achtergrond als (nota bene!) ‘linkse’ politicus - een frisse én verbindende wind kunt helpen brengen in Den Haag.

Forum voor Democratie ziet in de verkiezingsuitslag van 22 november j.l. een duidelijke roep vanuit de Nederlandse bevolking om een ándere politieke koers. De grote thema’s waren immigratie, klimaatpolitiek en de daaraan verbonden oplopende kosten voor de bevolking, toenemende invloed van de Europese Unie op ons leven en in het algemeen een gevoel de ‘greep’ kwijt te zijn op het bestaan.

Hoewel onze partij natuurlijk niet tot de grote winnaars behoort, zijn wij niettemin zeer ingenomen met de uitslag. Het lijkt nu zaak de wens van de bevolking te vertalen in beleid - iets dat vanzelfsprekend alléén kan gebeuren indien er een kabinet kan worden gevormd.

Wij zullen - binnen onze beperkte mogelijkheden - doen wat we kunnen om de winnaar van deze verkiezingen aan een meerderheid te helpen. En we zien met grote belangstelling wat er waar zal blijken te zijn van allerhande verkiezingsbeloftes van VVD, NSC en BBB omtrent migratiebeperking, soevereiniteitsherstel en koopkrachtverbetering (waarmee impliciet immers wordt gesteld de onbetaalbare klimaatdoelen te willen relativeren).

Mocht er behoefte zijn aan onze ruimschootser dan zetels aanwezige expertise om bijvoorbeeld een of meerdere ministersposten te vervullen, dan zullen we daar evenmin voor terugdeinzen.

Met cordiale groet, Thierry