menu

Grunberg: "Het had nog veel erger kunnen zijn. Baudet had ook 37 zetels kunnen winnen."

Een kort essay over de macht van links, Geert Wilders en de beweging van FVD.

NPO-kijkers werden vanochtend opgeschrikt door een opmerkelijke uitspraak van schrijver Arnon Grunberg in het zondagse praatprogramma Buitenhof. ‘In plaats van Wilders’, aldus de Amsterdams-New Yorkse schrijver, ‘had ook Baudet 37 zetels kunnen winnen. Dan was het nog veel erger geweest.’ In typische NPO-stijl werd niet doorgevraagd. Waarom de winst van Wilders nu precies zo’n ‘catastrofe’ is: het bleef onduidelijk. Evenmin werd de auteur van Blauwe Maandagen en De Joodse Messias gevraagd waarom een vergelijkbare winst van FVD ‘nog veel erger’ was geweest. Waarom is links nu precies in paniek? En waarin schuilt exact het gevaar van FVD - het jongere, maar pittigere broertje van de PVV? Tijd voor een korte bespiegeling.

Zoals bekend zijn er allereerst diverse overeenkomsten tussen de PVV en FVD. We willen beide de immigratie stoppen, we geloven niet in het klimaatverhaal en houden van fossiele brandstoffen. Ook willen we uit de Europese Unie en stoppen met de uitzichtloze euromunt die onze pensioenen doet verdampen en zorgt voor eindeloze inflatie waardoor het leven onbetaalbaar wordt. Wilders en ik gaan vriendschappelijk met elkaar om. En toen Martin Bosma werd gekozen tot Kamervoorzitter stonden Gideon, Freek en ik net zo hard te juichen als Gidi Markuszower en Alexander Kops.

Toch zijn er fundamentele verschillen tussen onze partijen: minstens twee. Het ene speelt zich af op ideologisch vlak, het ander op maatschappelijk vlak.

Ideologie

Anders dan de PVV, beziet Forum voor Democratie de drie genoemde beleidsterreinen - de immigratie, het klimaatbeleid en de uitholling van onze soevereiniteit door de Europese Unie - veeleer als symptomen dan als op zichzelf staande fenomenen. In onze ogen zijn het symptomen van een grotere agenda - een bredere, globalistische beweging die zich inderdaad óók op permanente omvolking richt (via massamigratie), óók op het verkrijgen van totaalcontrole over alle menselijke activiteit en de gehele economie (door de uitstoot van CO2 te problematiseren) en óók op het uithollen van staatssoevereiniteit (waarmee de democratie buiten werking wordt gesteld en beleid kan worden doorgevoerd tegen de wil van de bevolking in). Deze duivelse agenda manifesteert zich echter niet alléén via deze drie beleidsterreinen.

Zij manifesteert zich óók in de oorlog tegen Rusland (het enige Europese land dat weigert mee te doen met de immigratie, de klimaatplannen en de opheffing van soevereiniteit); zij manifesteert zich óók in de onvoorwaardelijke steun voor Israël (waarmee het pad voor eindeloze regime change operaties in het Midden-Oosten wordt geëffend); en óók in de absurde coronaregels, de vaccinplicht, de lockdowns en de roep om steeds meer regels rondom ‘gezond’ leven.

Die bredere beweging laat zich vatten in termen als de ‘Great Reset’, de ‘Agenda2030’ en ‘Build Back Better’. In de 17 ‘doelen voor duurzame ontwikkeling’. In ‘public-private partnerships’.

Het World Economic Forum in Davos, de omineuze Rockefeller Foundation en de Bill Gates Foundation dragen het uit.

En de agenda die deze bredere beweging wil pushen is veel breder - en gaat veel verder - dan alleen de immigratie, het klimaatbeleid en het soevereiniteitsverlies.

De agenda gaat om een algeheel omverwerpen van de Europese cultuur als zodanig. Het onderwerpen van het vrije individu aan totalitaire controle. En het creëren van een verdeel-en-heers politiek waardoor we continu elkaar bestrijden in plaats van de boven ons uittorenende machten die onze kunstmatige tegenstellingen orkestreren.

Ook de geheime diensten spelen daarin een rol (vandaar de noodzaak de maanlanding en 9/11 te bevragen). Ook de kunsten dragen eraan bij (daarom moeten we ook blijven spreken over atonale muziek, abstracte kunst en moderne architectuur).

We hebben kortom te maken met een project dat alle sectoren van de samenleving omvat - en dat alleen als zodanig kan worden begrepen en bestreden. Als politieke partij heeft Forum voor Democratie dus een veel omvattender, een veel completer beeld van de tegenstander en de ideologie waar we mee te maken hebben. Alleen maar bestrijden van een drietal symptomen is niet genoeg: we moeten de ziekte als zodanig in beeld krijgen.

Maatschappelijke beweging

En dat leidt meteen tot het tweede fundamentele verschil. Want waar de PVV een exclusief parlementaire beweging is, zonder leden, zonder bijeenkomsten in het land, zonder discussie en debat, daar probeert Forum voor Democratie juist een zo breed mogelijke maatschappelijke beweging te zijn. Wij geloven dat de crisis waarin we nu verkeren uiteindelijk zijn oorsprong vindt in een mindset die zich heeft ingevreten in de haarvaten van onze samenleving. De universiteiten, de journalistiek, de ambtenarij, de wetenschap - ja, ook de boardrooms van de grote bedrijven: overal vind je mensen die gezamenlijk druk zetten op de politiek om voort te gaan met het huidige beleid. Omdat ze erin geloven. Omdat ze voorstanders zijn van de Great Reset, de omvolking, de Agenda2030 en de sustainability goals. Ook de uitgeverijen, de boekhandels, de rechterlijke macht, de prijzen, de aanbestedingen, de quota voor LGBTQ, de mensen achter big tech, big finance en big pharma: ook tegen dat alles moet strijd worden gevoerd. Ook dáártegen moeten we verzet bieden. Zoals het presidentschap van Donald Trump heeft laten zien: alléén vanuit de politiek zal geen échte verandering voortvloeien.

Dáárom hebben wij onze ForumApp met duizenden bedrijven, diensten, ondernemers, stukadoors, loodgieters, belastingadviseurs, stageplaatsen, vacatures, aanbiedingen en vakantiehuisjes. Dáárom hebben we onze school, ons wetenschappelijk bureau, ons internationale netwerk. Allemaal, om uiteindelijk een hele generatie te vormen die ófwel de huidige elites kan gaan vervangen, ófwel een nieuwe, parallelle samenleving kan vormen om ons niets meer van die ellendige lieden te hoeven aantrekken.

"Het had nog veel erger kunnen zijn. Baudet had ook 37 zetels kunnen winnen."
-Arnon Grunberg

Terug naar Arnon Grunberg

Ik denk dat Grunberg dat begrijpt. Ik denk dat hij ziet dat de macht van de huidige elites veel beter verschanst is dan je op het eerste gezicht zou denken. En dat hij inziet dat de ware macht betrekkelijk weinig te vrezen heeft van een enkele verkiezingsoverwinning ‘op rechts’. Kiezersgunst komt en gaat, beleid kun je op korte termijn afremmen - zolang de trein doorraast is er echter feitelijk weinig aan de hand voor de powers that be.

Fundamenteel anders wordt het, wanneer een daadwerkelijk maatschappelijk machtsblok wordt gevormd. Wanneer mensen onderling handel gaan drijven, wanneer ze hun eigen voedselvoorziening gaan organiseren, hun eigen scholen, hun eigen sociaal-economisch vlechtwerk creëren. Dáárom dat de AIVD de ‘parallelle samenleving’ ook als grootste bedreiging voor de huidige orde identificeerde. Dáárom dat Boris Johnson, Georgia Meloni of de reeds genoemde Trump, eenmaal aan de macht, eigenlijk niets konden veranderen.

En dáárom dat wij onvermoeid doorgaan met ons bouwwerk. Grunberg had volledig gelijk: de ramp voor hem en de zijnen zou veel groter zijn geweest als niet de PVV maar FVD de verkiezingen had gewonnen. Hij impliceerde trouwens ook dat het zomaar had gekund. Daar zijn wij het net zo goed mee eens. Het had zomaar gekund, en het kan alsnog gebeuren! Sterker: daar gáán we voor! Dus: een prachtig 2024 gewenst, allemaal! En steun onze beweging! Word lid van EerlijkEten, steun AmsterdamBooks, sluit je aan bij de ForumApp en kom naar onze events.

We hebben er allemaal verdomd veel zin in!