menu

Provinciale Staten kiezen vanmiddag nieuwe Eerste Kamer

Provinciale Staten kiezen vanmiddag nieuwe Eerste Kamer

Om 15:00 uur vanmiddag kiezen de leden van de Provinciale Staten samen met de leden van de Kiescolleges voor Caribisch Nederland en voor Nederlanders in het buitenland de nieuwe Eerste Kamer. Het zijn getrapte verkiezingen: al op 15 maart brachten Nederlanders immers hun stem uit voor de Provinciale Staten – en de toen gekozenen mogen dus vandaag stemmen voor de nieuwe Senaat.

Het is voor het eerst dat ook de stem van Nederlanders in het buitenland meetelt voor de samenstelling van de chambre de réflection. Door een Grondwetswijziging die in 2022 van kracht werd, kwam een apart Kiescollege tot stand: het zogeheten Kiescollege voor niet-ingezetenen. Hierop mochten Nederlanders wereldwijd (die vanzelfsprekend in geen enkele provincie konden stemmen) hun stem uitbrengen. Het was reden voor FVD om de verkiezingscampagne een internationaal tintje te geven, met campagne-activiteiten op Curaçao en in Portugal.

Net als de Amerikaanse president en de Franse Senaat wordt ook de Nederlandse Eerste Kamer dus niet direct, maar indirect gekozen. Toen deze in 1815 werd opgericht, werden de leden overigens nog benoemd door de Koning. De Provinciale Staten kozen destijds de Tweede Kamer. Sinds de Grondwetsherziening van 1848 wordt deze laatste direct door de Nederlandse bevolking gekozen en bepalen de Provinciale Staten de samenstelling van de Senaat. De inrichting van de Eerste Kamerverkiezingen is daarna nog enkele malen aangepast. Het huidige stelsel – met iedere 4 jaar een gang naar de stembus – bestaat sinds 1983.

De voorlopige uitslag van de Eerste Kamerverkiezingen wordt rond 16:00 uur vanmiddag verwacht. Aanstaande donderdag stelt de Kiesraad de definitieve uitslag vast. Naar alle waarschijnlijkheid behaalt Forum voor Democratie twee Eerste Kamerzetels: vanaf 13 juni zullen huidig FVD-senator Johan Dessing en FVD-bestuurder Joris van den Oetelaar dan zitting nemen in de Senaat.