menu

Ollongren liet verkiezingssoftware “onderzoeken” door anti-FVD-haatzaaiende D66’er

Ollongren liet verkiezingssoftware “onderzoeken” door anti-FVD-haatzaaiende D66’er
  • Beveiliging verkiezingssoftware “onderzocht” door Hackdefense; een bedrijf van Mark Koek - actief lid en politicus van D66
  • Koek liet zich publiekelijk zeer vijandig uit over FVD en PVV
  • Onbegrijpelijke gang van zaken, controleur moet onafhankelijk en onpartijdig zijn
  • FVD eist nog vóór de verkiezingen een second opinion door een andere organisatie!

Bij het vaststellen van de verkiezingsuitslag en het berekenen van de zetelverdeling wordt gebruik gemaakt van software. De Kiesraad heeft de beveiliging van deze software laten onderzoeken door de organisatie Hackdefense.

Er zijn grote vraagtekens gerezen over de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van Hackdefense. Uit de gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat Hackdefense B.V. (KvK-nummer 69477043) één bestuurder heeft, namelijk QCSEC B.V. (KvK-nummer 59364408), waarvan Mark  Koek de enig aandeelhouder is. 

Mark Koek is actief lid en politicus van D66. Hij zat voor D66 in de gemeenteraad van Leiden en nu is hij daar vertrouwenspersoon. Hij heeft heeft op social media bizarre haatzaaiende uitspraken gedaan over FVD en de PVV. Het is onbegrijpelijk dat besloten is om de opdracht te gunnen aan deze partij. Voor het vertrouwen in het eerlijke verloop van de verkiezingen is van fundamenteel belang dat de beveiliging wordt gecontroleerd door een onafhankelijke en onpartijdige organisatie. Iedere schijn van het tegendeel moet ontbreken.

FVD eist opheldering over de gang van zaken en wil dat er nog vóór de verkiezingen een second opinion door een andere organisatie plaatsvindt. We stelden de volgende Kamervragen:

Vragen van het lid Baudet aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de onafhankelijkheid van de organisatie die de beveiliging van de verkiezingssoftware heeft onderzocht

Vraag 1

Bent u ervan op de hoogte dat de Kiesraad de beveiliging van de software die wordt gebruikt bij het vaststellen van de verkiezingsuitslag en het berekenen van de zetelverdeling (OSV2020) heeft laten onderzoeken door de organisatie Hackdefense? Wanneer en op welke wijze bent u hiervan op de hoogte geraakt? 

Vraag 2

Bent u ervan op de hoogte dat Hackdefense B.V. (KvK-nummer 69477043) één bestuurder heeft, namelijk QCSEC B.V. (KvK-nummer 59364408), waarvan de heer M.B.J. (Mark) Koek de enig aandeelhouder is? Wanneer en op welke wijze bent u hiervan op de hoogte geraakt?

Vraag 3

Bent u ervan op de hoogte dat de heer Koek actief lid en politicus is van D66? Wanneer en op welke wijze bent u hiervan op de hoogte geraakt?

Vraag 4

Bent u ervan op de hoogte dat de heer Koek zich in het verleden meermaals zeer provocerend en vijandig heeft uitgelaten over FVD respectievelijk de PVV? Hoe beoordeelt u deze uitlatingen?

Vraag 5

Wat vindt u ervan dat de beveiliging van de verkiezingssoftware uitsluitend is onderzocht door een organisatie die onder volledige zeggenschap staat van een actief lid en politicus van D66, terwijl u als bewindspersoon die lid is van D66 verantwoordelijk bent voor het stelsel van eerlijke en transparante verkiezingen? 

Vraag 6

Erkent u dat door deze gang van zaken de schijn van belangenverstrengeling, partijdigheid en/of afhankelijkheid is ontstaan? Zo nee, waarom niet? 

Vraag 7

Zijn door de Kiesraad ook offertes opgevraagd bij of gesprekken gevoerd met andere organisaties voordat de opdracht aan Hackdefense gegund werd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke argumenten zijn doorslaggevend geweest om met Hackdefense in zee te gaan?

Vraag 8

Bent u of iemand van het ministerie op enige wijze betrokken geweest bij de totstandkoming van het besluit van de Kiesraad om de opdracht aan Hackdefense te gunnen? 

Vraag 9

Zijn er ooit formele of informele contacten geweest tussen de Kiesraad en het ministerie over Hackdefense, in welke context dan ook? Zo ja, kunt u een overzicht verstrekken van deze contacten met een duiding van de aard en inhoud daarvan?

Vraag 10

Bent u bereid om in overleg met de Kiesraad met spoed (dus vóór 15 maart 2021) een second opinion aan te vragen over de beveiliging van de verkiezingssoftware, bij een organisatie die kennelijk onafhankelijk en onpartijdig is? Zo nee, waarom niet?

Vraag 11

Wilt u deze vragen uiterlijk op 12 maart a.s. en afzonderlijk van elkaar beantwoorden?