menu

Nieuwe Stikstofwet desastreus voor agrarische sector

Nieuwe Stikstofwet desastreus voor agrarische sector
  • Nieuwe Stikstofwet van landbouwminister Schouten catastrofaal voor boeren
  • Beleid niet bedoeld voor natuurbescherming, maar om grond van landbouwsector af te pakken voor woningbouw
  • Beleid gebaseerd op ondeugdelijk rekenmodel
  • FVD eist dat realistisch rekenmodel wordt gebruikt

Het hele land was deze week in rep en roer over de nieuwe coronamaatregelen. De media hadden bijna nergens anders aandacht voor. Minister Schouten maakte handig misbruik van deze situatie om haar sluipmoord tegen onze agrarische sector voort te zetten. Vlak voordat de nieuwe lockdown werd aangekondigd, stuurde ze haar plannen voor een nieuwe Stikstofwet naar de Tweede Kamer. 

De boeren dreigen door de nieuwe plannen opnieuw keihard te worden getroffen. Er wordt alles aan gedaan om ze te laten stoppen met hun bedrijf en hun grond op te laten geven. Een van de meest succesvolle sectoren van ons land wordt zo beetje bij beetje kapot gemaakt. De ruimte die hierdoor vrijkomt zou volgens de plannen vooral gebruikt moeten worden voor meer woningbouw

Zo wordt maar weer bevestigd dat het stikstofbeleid in werkelijkheid niet is bedoeld om de natuur te beschermen, maar om de grond van onze boeren af te nemen. Het kabinet heeft deze grond nodig om de komende tien jaar 845 duizend woningen te bouwen voor de ongeveer 1 miljoen immigranten die de kartelpartijen deze periode naar ons land willen halen.

Het is feitelijk onjuist dat de Raad van State het kabinet heeft verplicht om de stikstofuitstoot terug te dringen. De rechter heeft slechts gezegd dat de door de regering gebruikte methode om vergunningen te verlenen onrechtmatig is. Deze uitspraak lijkt nu te worden misbruikt om een andere agenda door te drukken.

Als het er werkelijk om te doen zou zijn om aan de uitspraak van de rechter te voldoen, zou de regering eenvoudig voor een beter rekenmodel kunnen kiezen. Als bijvoorbeeld het gebruikelijke Europese model gebruikt zou worden - in plaats van het volstrekt onredelijke zelf verzonnen model - zouden we het doel van de nieuwe Stikstofwet nu al gehaald hebben. Dit blijkt uit een vergelijking van de Stichting Agri Facts (Staf).

Het wetsvoorstel moet nog door beide Kamers worden behandeld. FVD zal alles op alles zetten om dit te blokkeren. Voor nu hebben we alvast de volgende Kamervragen gesteld naar aanleiding van het onderzoek van Staf.

Vragen van het lid Baudet aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het model waar het stikstofbeleid op gebaseerd is

Vraag 1

Bent u op de hoogte van de vergelijking die de Stichting Agri Facts heeft gemaakt tussen het Europese en het Nederlandse model om stikstofbeleid op te baseren?

Vraag 2

Waarom wordt het stikstofbeleid van het kabinet (uitsluitend) gebaseerd op het model Aerius?

Vraag 3

Erkent u dat, indien het stikstofbeleid van het kabinet zou worden gebaseerd op model Lotos, de stikstofdoelstelling voor 2030 al gehaald zou zijn? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Kunt u bevestigen dat Duitsland ook gebruikmaakt van het model Lotos? Zo ja, hoe beoordeelt u dit?

Vraag 5

Bent u bereid om het Nederlandse stikstofbeleid (ook) door te rekenen met het model Lotos, in lijn met het advies van de Commissie Hordijk? Zo nee, waarom niet?

Foto: Paul van de Velde