menu

FVD: Psychologische oorlogvoering om corona-angst aan te wakkeren onacceptabel!

FVD: Psychologische oorlogvoering om corona-angst aan te wakkeren onacceptabel!

https://www.youtube.com/watch?v=tZ6wcUxbw-s

  • Duitse regering gebruikt psychologische oorlogsvoering om burgers rijp te maken voor hardere vrijheidsbeperkingen
  • Adviezen om ‘angst en volgzaamheid’ op te wekken door een ‘schokwerking’ onder de bevolking te creëren
  • FVD vindt dit ontoelaatbaar en wil uitsluiten dat deze tactieken ook in Nederland gebruikt worden

Het Duitse Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft wetenschappers gevraagd om ideeën aan te dragen voor de beïnvloeding van de publieke opinie. Het doel was dat de burgers verdere inperkingen van hun vrijheid zouden accepteren. Dit blijkt uit een artikel in De Volkskrant van 9 februari jl.

Uit geheime documenten blijkt dat de Duitse regering willens en wetens een psychologische oorlog heeft gevoerd, om de Duitse bevolking een harde lockdown te laten accepteren. Men was bang dat er anders zou worden aangedrongen op versoepelingen van de buitenproportionele maatregelen waar het land onder gebukt gaat.

Er werd gezocht naar manieren om ‘de gewenste schokwerking’ onder de bevolking te creëren, door scenario’s te schetsen waarin ernstig zieke mensen zouden sterven omdat er geen ziekenhuisbedden meer zouden zijn. Uiteindelijk koos de Duitse regering ervoor om de burgers te beangstigen met een scenario van een miljoen coronadoden, waarop de lockdown werd verlengd.

Om uit te kunnen sluiten dat dit soort verwerpelijke methodes ook door de Nederlandse overheid worden gebruikt, eist FVD opheldering.

Vragen van het lid Baudet aan de minister-president over psychologische oorlogsvoering om burgers een lockdown te laten accepteren

Vraag 1
Bent u bekend met het artikel ‘Nachtmerriescenario’s om burgers rijp te maken voor lockdown’?1

Vraag 2
Hoe beoordeelt u dat de Duitse regering willens en wetens methoden heeft gebruikt om ‘angst en volgzaamheid’ te wekken onder de Duitse bevolking?

Vraag 3
In welke mate acht u psychologische manipulatie gerechtvaardigd om de publieke opinie te beïnvloeden?

Vraag 4
Welke technieken heeft de Nederlandse overheid gebruikt om draagvlak onder de bevolking te beïnvloeden? Heeft u ooit technieken gebruikt met als doel onder de bevolking meer angst voor corona te laten ontstaan? Zo ja, waarom, wanneer en op welke wijze is hier gebruik van gemaakt?

Vraag 5
Is er ooit contact geweest tussen de Nederlandse overheid en wetenschappers, over methoden om de bevolking vrijheidsbeperkende maatregelen te laten accepteren?

Vraag 6
Bent u bereid om alle documenten die onder de overheid berusten (waaronder in elk geval, toch niet uitsluitend: interne memo’s, notities, e-mails, gespreksverslagen, notulen, etc.), die betrekking hebben op het beïnvloeden van het draagvlak onder Nederlanders voor de lockdownmaatregelen, openbaar te maken? Zo nee, waarom niet?

1 S. Lindhout, ‘Nachtmerriescenario’s om burgers rijp te maken voor lockdown’, Volkskrant 9 februari 2021, p. 9.