menu

FVD presenteert top 5 Eerste Kamerlijst

FVD presenteert top 5 Eerste Kamerlijst

Forum voor Democratie heeft de top 5 voor de Eerste Kamerverkiezingen bekendgemaakt. Op 15 maart kiezen Nederlanders via de Provinciale Staten indirect de Eerste Kamer. Waar op provinciaal niveau voor wordt gekozen, heeft dus ook grote gevolgen voor de landelijke politiek.

In de Eerste Kamer wil FVD zich inzetten voor meer directe burgerinspraak, het terugpakken van de controle over onze grenzen en een stop op de absurde klimaat- en stikstofplannen die ons land de armoede in storten.

En het is ook daadwerkelijk mogelijk om die koerswijziging teweeg te brengen. Met genoeg zetels kunnen we het kabinet vanuit de Eerste Kamer dwarsbomen. Voordat een wetsvoorstel in werking treedt, moet het namelijk eerst door de Eerste Kamer heen.

En dat geeft ons de kans om het desastreuze beleid van Rutte en Kaag tegen te houden. De asielwet van de VVD, bijvoorbeeld, die het mogelijk maakt om gemeenten te dwingen asielzoekers op te nemen. Of nieuwe klimaat- en stikstofregels, die altijd leiden tot meer controle en minder welvaart. Maar ook de rijksbegroting moet worden goedgekeurd door de Eerste Kamer.

Kortom: uw stem op 15 maart is van levensgroot belang. We kunnen echte verandering teweegbrengen. De kandidaten van FVD zijn uiterst gedreven om op die manier de Nederlander weer op de eerste plek te zetten.

De top 5 van onze lijst vindt u hieronder.

1. Johan Dessing

Johan Dessing (1965) is Eerste Kamerlid en fractievoorzitter in Noord-Holland. Hij is al 30 jaar werkzaam als Outbound Planner / Assistent Luchtverkeersleider in de verkeerstoren van Schiphol. Dessings specialiteiten zijn Infrastructuur en Ruimtelijke ordening. Geen windturbines en zonneparken maar meer woningen, behoud van landbouw en natuur, en nadenken over een nieuwe Nationale Luchthaven in zee.

2. Joris van den Oetelaar

Joris van den Oetelaar (1983) zet zich in voor ondernemers en boeren. Binnen FVD is hij als bestuurder onder andere verantwoordelijk voor campagnes en events. Daarnaast is hij nog ondernemer in de paardensector en de evenementenbranche.

3. Simone Kerseboom

Simone Kerseboom (1984) verhuisde op twaalfjarige leeftijd naar Zuid-Afrika. Daar promoveerde ze in de geschiedenis en is ze gespecialiseerd in de natiestaat en nationale identiteit. In 2015 keerde ze terug naar Nederland, waar ze nu als trotse Limburgse haar eigen vertaalbedrijf heeft. Simone wil zich inzetten voor het beschermen van onze prachtige Nederlandse identiteit, geschiedenis en erfgoed.

4. Tom Russcher

Tom Russcher (1992) is landelijk perswoordvoerder van Forum voor Democratie. De massale immigratie, het klimaatbeleid en de alsmaar verdergaande Europese eenwording vernietigen ons fantastische land op korte termijn. Hij gaat er in de Eerste Kamer alles aan doen om dit desastreuze beleid te stoppen.

5. Anton van Schijndel

Anton van Schijndel (1960) is jurist en politiek adviseur. In de gemeenteraad legt hij zich toe op drie speerpunten: het enorm versnellen van de woningbouw (Haven-Stad), steviger handhaving van law & order, én het afschaffen van de erfpacht. Anton is geboren en getogen in Amsterdam. Hij studeerde rechten en bestuurskunde (Universiteit van Amsterdam) en politieke economie (Columbia University), en werkte meer dan tien jaar in het buitenland.