menu

FVD hervat verkiezingscampagne

FVD hervat verkiezingscampagne

Na de aanslag op FVD-partijleider Thierry Baudet in Gent afgelopen donderdag 26 oktober heeft Forum voor Democratie de campagne enige dagen stilgelegd. Het was noodzakelijk voor Thierry om te bekijken hoe hij zou herstellen van de klap en hoe zijn familie zou reageren op de schrik. Voor de partij was het tevens cruciaal om gesprekken te voeren met diverse veiligheidsexperts om in te schatten wat dit incident betekent voor de veiligheid van alle bekende gezichten van FVD.

Vandaag, maandag 30 oktober, kunnen we berichten dat het herstel van Thierry voorspoedig is verlopen en dat ook zijn gezin de schok te boven is gekomen. Tevens heeft Forum voor Democratie aanvullende beveiligingsmaatregelen genomen.

We gaan de campagne hervatten. In een speciale uitzending van Forum Inside zullen Thierry en Ralf vanavond om 20.00 uur LIVE via YouTube terugblikken op de gebeurtenis in Gent en vooruitblikken op de aankomende campagne-activiteiten. We zijn gemotiveerden en strijdbaarder dan ooit. Onze missie om op 22 november een koerswijziging voor Nederland af te dwingen, blijft volstrekt ongewijzigd.