menu

FVD biedt concreet alternatief: directe koopkrachtverbetering. Minder immigratie. Stoppen klimaatbeleid.

FVD biedt concreet alternatief: directe koopkrachtverbetering. Minder immigratie. Stoppen klimaatbeleid.

Gisteren werd bekend dat Rutte III onvoorwaardelijke steun krijgt van GroenLinks. Daarmee kunnen VVD en CDA - helaas - verder op de ingeslagen weg van klimaatactivisme, voortgaande immigratie en Europese eenmaking. Dit beleid is desastreus voor Nederland: voor onze koopkracht, onze identiteit, onze pensioenen en onze democratie.

Tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen bood Thierry Baudet enkele concrete alternatieven. Stel nu eens dat we niét al ons geld zouden uitgeven aan volkomen zinloze reductie van stikstof, windturbines, biomassa-subsidies en massale immigratie? Stel nu eens dat we ons écht teweer zouden stellen tegen het beleid van de ECB? 

Dan houden we geld over voor verlaging van de BTW, afschaffen van de erf- en schenkbelasting, het openen van de woningmarkt voor starters en het beschermen van de pensioenen van onze ouderen. We kunnen het eigen risico in de zorg drastisch terugschroeven en het onderwijs voor iedereen verbeteren.

Het kán gewoon. De keuze is aan u, aan ons: aan de kiezers in Nederland. De gevestigde partijen - van VVD tot GroenLinks - kiezen voor de Drie Grote Projecten waarmee ons land op termijn volkomen wordt uitgehold: voortgaande immigratie, klimaattransitie en Europese soevereiniteitsoverdracht. Wij, de patriotten van Forum voor Democratie, we kiezen voor Nederland. Wat kiest u?

Bekijk hier de speech van Thierry Baudet in de eerste termijn van de Algemene Financiële Beschouwingen.