menu

Linkse partijen hielden elkaar nooit vast. Waarom zou dat nu anders zijn?

Linkse partijen hielden elkaar nooit vast. Waarom zou dat nu anders zijn?

De Partij van de Arbeid (de voormalige socialisten) en GroenLinks (de voormalige communisten) willen op een of andere manier samen gaan.

Dat is geen nieuw idee. Samenwerking van socialisten en communisten was een eeuw geleden ook al aan de orde. Samen zouden ze een ‘Volksfront’ vormen tegen de verfoeide kapitalisten. Ze geloofden immers allebei in de klassenstrijd. Het verschil was alleen hoe de gedroomde dictatuur van het proletariaat te bereiken: via verkiezingen (socialisten) of door middel van revolutie (communisten)?

De communisten wilden eerst niks van samenwerken met die slappe hap van de socialisten weten. In 1928 verbood de Communistische Internationale (lees: de Sovjet-Unie) de communistische partijen nog langer samen te werken met de socialisten. Maar in 1935 veranderde Stalin van mening. Toen riep de Komintern op tot samenwerking met de socialisten. In Spanje en Frankrijk vonden de socialisten dat een goed idee en probeerde men dat.

De Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog volgden. In 1959 nam de Duitse Socialistische Partij afstand van het Marxisme en de klassenstrijd. In Nederland wierp de PvdA onder Wim Kok de socialistische veren af. In 1989 viel de Berlijnse muur en werden de communisten in Nederland Groen (Links) zonder veel af te werpen.

Meer dan twintig jaar nadien praten PvdA en GroenLinks in Nederland over een nieuw Volksfront, al gebruiken ze die term niet. Is die term misschien te beladen?

En willen ze nu wel samen het kapitalisme bestrijden? Dankzij een blunder van mevrouw Ollongren weten wij dat de voormalige communisten en socialisten een half jaar geleden nog niet zo aan samenwerking hechtten. Toen zij slordig was met de notulen van haar gesprekken met fractieleiders ging de aandacht vooral uit naar ‘functie elders’ voor CDA-kamerlid Pieter Omtzigt.

Maar wij herinneren ons dat daar ook stond: “linkse partijen hielden elkaar niet echt vast.”

Doen ze dat nu wel? Wij van Forum van Democratie zijn vóór democratie en volgen de ontwikkelingen dan ook met belangstelling.

Paul Frentropis fractievoorzitter voor Forum voor Democratie in de Eerste Kamer.