menu

Frederik Jansen neemt tijdelijk afscheid van Tweede Kamer in brief aan Voorzitter

Frederik Jansen neemt tijdelijk afscheid van Tweede Kamer in brief aan Voorzitter

Vandaag neemt Frederik Jansen tijdelijk afscheid van de Tweede Kamer. Tijdens het kerstreces besloot de FVD'er zijn zetel af te willen staan aan Pepijn van Houwelingen om tijdens de Parlementaire Enquête inzake corona de onderste steen boven te krijgen. Desondanks blijft Jansen onverminderd betrokken bij de partij. Misschien zelfs nog wel meer. In een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer legt hij zijn keuze uit en schetst hij de toekomst die Forum voor Democratie hoopt te bereiken.

De brief is hieronder te lezen.

Geachte Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Beste Martin,

Mede in het licht van de aanstaande Parlementaire Enquête naar de besluitvorming tijdens de coronaperiode, heb ik besloten om mijn Tweede Kamerzetel vanaf vandaag, 16 januari 2024, tijdelijk beschikbaar te stellen aan dr. Pepijn van Houwelingen, japanoloog, econoom, lockdownbestrijder en létterlijk de vriendelijkste man op aarde.

Ik zal dus per heden terugtreden als lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en me de komende periode richten op de uitbouw van het maatschappelijk netwerk van Forum voor Democratie - de grootste ledenpartij van Nederland, die niet alleen een politieke stem wil zijn, maar ook economisch en cultureel weerstand biedt aan de hegemoon die het huidige tijdsgewricht overwoekert.

Als enige partij bestrijden wij immers het valse bewustzijn, dat sinds het midden van de vorige eeuw zorgvuldig is geconstrueerd en dat de Europese ziel geketend houdt; een vals bewustzijn dat ons zelfhaat, schuldgevoel en taboes doet reproduceren waardoor de politieke maatregelen, die evident noodzakelijk zijn om ons volk en onze beschaving te beschermen, niet worden genomen.

Alléén wanneer wij ons behalve politiek ook cultureel en economisch organiseren hebben we een kans om het valse bewustzijn - de kern van onze misère, de vroedvrouw van onze opheffing - te doorbreken of, indien dit niet mocht lukken, om ons en de onzen dan toch tenminste te handhaven, om te overleven als kaste, temidden van een wereld die niet langer de onze zal zijn.

Welbeschouwd zal ik zodoende minstens zo nauw betrokken blijven bij de taak van onze partij als voorheen - inderdaad, misschien wel méér dan ooit tevoren. Dit is een partij die in mijn hart zit en altijd zal zitten, die ik samen met Thierry sinds 2016 heb mogen opbouwen en waaraan ik onverminderd toegewijd blijf - zij het nu tijdelijk in een andere rol.

Voor altijd zal ik trots blijven dat de ideologische, zuivere lijn van Forum voor Democratie, mede door mijn inspanningen, behouden is gebleven en dat de Grote Trek naar het Midden, zo eigen aan het parlementarisme en de vuige wedijver om de gunst van journaille en andere agenten van de hegemoon, bij onze bijzondere, unieke club tot staan is gebracht. Inderdaad: velen antwoordden aan de lokroep van de Ring. Mijn trouw blijft zowel aan de achterban van Forum voor Democratie als aan mijn volk: aan onze geschiedenis, onze schoonheid; aan onze uitvindingen en veroveringen; onze veldtochten en plunderingen; aan de verwezenlijking van ons geboorterecht, oftewel: het herstel van de natuurlijke orde - en aan de existentiële strijd om ons voortbestaan temidden van het springtij der wereldvolkeren.

Moge Nederland als Idaveld behouden blijven.

Frederik Jansen