menu

Nieuwe basisbeurs is halve basisbeurs, FVD komt met tegenvoorstel

Nieuwe basisbeurs is halve basisbeurs, FVD komt met tegenvoorstel

De basisbeurs wordt opnieuw ingevoerd. Na afschaffing van de studiefinanciering door VVD, PvdA, D66 en GroenLinks komt minister Dijkgraaf met een voorstel om het leenstelsel op de schop te doen. Voor studerend Nederland lijkt het een grote overwinning.

Leenstelselstudenten zijn de dupe

Niet voor alle studenten is het zo’n feest. Sinds 2015 hebben circa 1,1 miljoen jongeren gestudeerd onder het leenstelsel. Zij krijgen een eenmalige vergoeding van € 1.436. Ter vergelijking: de gemiddelde studieschuld bedraagt € 15.900. Met het nieuws dat de studielening zal gaan meetellen bij het aanvragen van een hypotheek - ook al was beloofd dat dit nooit het geval zou zijn -, krijgen leenstelselstudenten te maken met een flinke achterstand op de woningmarkt.

Vroeger was alles beter

Maar ook voor studenten die recht hebben op de nieuwe basisbeurs is het een teleurstelling. De beurs voor thuiswonenden studenten is slechts zeven euro meer dan 8 jaar geleden (€ 110,30 per maand); de uitwonendenbeurs wordt bijna 40 euro lager (€ 274,90 per maand). Plaats dat eens in de context van de torenhoge inflatie van afgelopen jaar, of de huurprijzen die sinds 2015 met tientallen procenten zijn gestegen. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag stegen de prijzen voor een kamer gemiddeld met 55%.

FVD plan voor studenten

Het huidige wetsvoorstel is ontoereieknd, vindt Forum voor Democratie. Wij willen een basisbeurs die wél kostendekkend is, net zoals de generaties studenten van vóór het leenstelsel hadden. FVD stelt voor:

  1. Verhoog de basisbeurs van 2015 op basis van het inflatiecijfer (en het stijgende collegegeld) zodat de basisbeurs kostendekkend blijft.
  2. Compenseer de leenstelselstudenten alsof ze wél recht hadden op een basisbeurs, met terugwerkende kracht dus, zodat er geen pech-generatie van 1,1 miljoen studenten ontstaat.
  3. Laat het studentenreisproduct de hele week gelden, zodat een bezoekje aan vrienden of familie niet onnodig veel geld kost.

Eerder deze maand ging Ralf Dekker in debat over de internationalisering van het hoger onderwijs. Morgen gaat Frederik Jansen namens FVD in debat over de nieuwe basisbeurs.