menu

“Een zwarte dag voor de democratie” - Baudet reageert op aangifte tegen Van Houwelingen

“Een zwarte dag voor de democratie” - Baudet reageert op aangifte tegen Van Houwelingen

Een zwarte dag voor de democratie vandaag. Vanmiddag is bekend geworden dat het kabinet aangifte doet tegen FVD-Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen. 

Aanleiding is de veelbesproken ‘nazitweet’ - een afbeelding van kabinetsleden Kuipers en Van Gennip die een nazivlag heisen, in plaats van de SDG-vlag zoals op de afbeelding ernaast, met als ondersteunende tekst: “De façade en de werkelijkheid: #SDGs” - waarmee Van Houwelingen eenvoudigweg trachtte de totalitaire aard van de Sustainable Development Goals te illustreren. Van Houwelingen schreef een uitgebreid artikel over de tweet, om het inhoudelijke punt dat hij wilde maken te verduidelijken: we worden door ons achter de zeer verstrekkende SDG’s te scharen aan een gezag onderworpen met totalitaire trekken.

Op de tweet en het artikel van Van Houwelingen volgt dus geen debat, geen inhoudelijke discussie, geen goed gesprek, nee, niets van dat alles: wat volgt is een strafrechtelijke vervolging. Een gang naar de rechter van de regering om een oppositielid het zwijgen op te leggen. 

We zien steeds vaker dat het kabinet het debat met FVD vermijdt of zelfs blokkeert, zoals vorige week gebeurde toen onze partijleider op aandringen van Rutte en Kaag het woord werd ontnomen. De in een democratie heilige scheiding der machten werd daarmee geschonden. Met een gang naar de rechter gebeurt dat nu weer. 

Wat je ook van de tweet vindt, dit is zorgwekkend. Politieke meningsverschillen horen namelijk thuis in het debat, in de politieke arena, de Tweede Kamer - níét voor de rechter.

Dan de ongekende hypocrisie. Is het kabinet werkelijk zo aangedaan door de ‘nazivergelijking’? Natuurlijk niet. Kartelpolitici maken aan de lopende band nazivergelijkingen als het ons betreft.

Er gaat geen week voorbij zonder dat media en politici FVD’ers uitmaken voor ‘nazi’, ‘bruinhemd’, ‘fascist’, enzovoorts. We kennen allemaal het NRC-artikel waarin Thierry Baudet wordt afgebeeld als SS-officier en de NPO-uitzending waarin FVD als nazipartij wordt geportretteerd. Sjoerd Sjoerdsma (D66) noemde Pepijn van Houwelingen vorig jaar nog ‘half Hitler-verheerlijkend’, Jan Paternotte (D66) bestempelde Thierry Baudet achteloos als een ‘racist’ en Sigrid Kaag, met in haar kielzog een goedkeurende Rutte, beweerde vorige week nog dat onze partijleider ‘namens Poetin’ spreekt. 

De leden van het kartel kunnen zelf, kortom, niets anders dan insinueren, demoniseren en nazivergelijkingen maken wanneer het FVD betreft. Het is kennelijk allemaal toegestaan, zeker wanneer het de gevestigde orde qua timing goed uitkomt. Maar wanneer een FVD-Kamerlid een speelse nazivergelijking maakt en de gedachte daarachter - in tegenstelling tot alle bovenstaande kartellisten - uitgebreid toelicht, wordt door het kabinet de stap naar de rechter gezet.

Wanneer we uitzoomen, alles in overweging nemen en het grote plaatje bezien, dan kunnen dit niet anders dan de aangifte tegen Van Houwelingen zien als een moedwillige poging om FVD monddood te maken. Om onze mening uit het publieke debat te weren en ons voorgoed het zwijgen op te leggen. Een zoveelste stap in een reeks van stappen om onze vrijheid van meningsuiting binnen en buiten het parlement te beperken. En dat laten we natuurlijk niet zomaar gebeuren.

Als het politieke kartel de strijd wil voeren in de rechtszaal in plaats van in het parlement, dan deinzen wij daar niet voor terug. In dat geval zullen we aangifte doen tegen Paternotte, tegen Kaag en alle andere kartellisten die van smaad, laster en belediging jegens FVD(-Kamerleden) hun modus operandi hebben gemaakt. See you in court!