menu

De clownpill: een gevaarlijk vaccin tegen de moderne wereld.

De clownpill: een gevaarlijk vaccin tegen de moderne wereld.

Door Massimo Etalle

De afgelopen jaren zijn verschillende wereldbeelden ingedeeld in verschillende pillen. De belangrijkste van deze pillen in het rechtse discours zijn de redpill en clownpill. In dit stuk zullen de verschillende eigenschappen en gevolgen van deze wereldbeelden onderzocht en   vergeleken worden. Op basis van dit onderzoek zal bepaald worden welk wereldbeeld superieur is. Daarvoor moet eerst vastgesteld worden wat deze begrippen betekenen.

 

Redpill

De redpill is een inmiddels klassiek begrip dat staat voor het moment dat je wereldbeeld compleet omdraait. Deze verandering heeft diepgaande gevolgen voor je levenservaring omdat ideeën en instituties die je voorheen als vanzelfsprekend of betrouwbaar zag dat nu niet meer zijn. De verandering in deze levenservaring heeft nog verstrekkendere gevolgen. Je zult je afvragen hoe het komt dat andere mensen nog wel geloven in het verhaal van het systeem, terwijl de waarheid zo overduidelijk is. Dit fundamentele verschil in wereldbeeld leidt tot vervreemding.

 

Clownpill

De clownpill staat voor het idee dat je in clownworld leeft, een wereld gek geworden is. Deze gekte manifesteert zich in de belachelijke ideeën die gepromoot worden door instituties en uitgedragen worden door mensen. Politici varen mee op de gekte en lijken zich er niet eens van bewust. Een land opsluiten om de griep? klimaattotalitarisme? ongecontroleerde massa-immigratie? Allemaal clown world, iedereen is gek geworden en niemand heeft het door. Behalve jij, want jij ziet jezelf als een toeschouwer in een circus vol clowns.

 

Redpill vs Clownpill

Deze wereldbeelden komen overeen in de gedachte dat alle instituties en het grote merendeel van de mensen ideeën aanhangen die totaal los staan van de werkelijkheid, ideeën die in strijd zijn met de waarheid, in strijd zijn met de belangen van iedereen en in strijd zijn met hoe de wereld werkt. Ondanks deze overeenkomsten staan deze wereldbeelden niet in gelijke verhouding tot elkaar. Dit komt omdat de redpill het fundamenteel andere wereldbeeld beschrijft, en de clownpill een manier is om met dit nieuwe bewustzijn om te gaan.

 

Implicaties van de redpill

Omdat een redpill slechts staat voor het ontwaken, en niet voor de omgang daarmee zal deze term niet dekkend zijn voor het vervolg van je ervaring en inzet als gevolg van dit ontwaken. Hier kunnen meerdere invullingen aan gegeven worden. Een voorbeeld van zo’n instelling is de blackpill: dan geef je elke hoop op verbetering op en zul je ongelukkig leven en sterven. Omdat dit artikel specifiek over de clownpill gaat zullen nu de gevolgen daarvan op het de ervaring en inzet van het individu worden onderzocht.

 

Implicaties van de clownpill

De Clownpill wordt beschreven als “vrolijk, ontspannen, detached”, dat betekent dat je de afstand tot de rest van de wereld erkent en omarmt. Met een ironische en cynische nonchalance kijk je toe hoe clowns je beschaving om zeep helpen. Zonder de nonchalance, ironie en cynisme dat je ontwikkeld hebt zou je het niet kunnen verdragen. Daarmee is de clownpill eigenlijk een soort medicijn om te leven met het leed van een stervend maatschappelijk lichaam, een drug die je van een onoprechte roes voorziet om fysiek staande te blijven.

 

Apathie

Los van de onoprechtheid van de roes is het belangrijk om te kijken naar hoe deze je handelen zal beïnvloeden. De waarde van een mens kan immers gemeten worden aan zijn daden. Omdat de clownpill je in een cynische roes brengt zul je de problemen in de wereld wel zien, maar er niet tegen willen handelen. Waarom zou je immers je gemeenschap willen redden als toch iedereen gek is geworden? Omdat je de problemen niet op zult willen lossen zul je ook niet in staat zijn om er een alternatief tegenover te zetten. Het oude aristocratische ideaal van orde en inzet zal plaats maken voor nihilistische lachbuien en geestelijke leegte.

 

De clownpill zal je daarmee niet alleen afschermen voor de verschrikkingen van de moderne wereld, maar ook voor je bondgenoten. Wat is immers het nut van iemand die zijn zintuigen heeft gefrituurd met ironie en cynisme? Onverschilligheid en sarcasme zijn niet het fundament van een nieuwe, betere wereld, maar zijn het verrotte beton dat de cultuurmarxisten ons aangesmeerd hebben. Wij zullen dit van ons af moeten werpen, we zullen de problemen moeten doorgronden en de oplossingen moeten bewerkstelligen.

 

Nuttige clowns?

Critici op deze theorie zullen zeggen dat comedians een belangrijke waarde hebben binnen het cultuurmarxistisch kartel dat over ons regeert. Dat klopt, deze clowns zijn echter slechts de marionetten van een bestaande beweging. Figuren als Martijn Koning en Emma Wortelboer kunnen alleen het wereldbeeld van mensen beïnvloeden die hun autoriteit erkennen, deze autoriteit ontlenen zij aan een mediakartel dat hen naar voren schuift als “verstandige opiniemakers”. Zonder dit kartel, zouden Martijn en Emma ook door de rest van Nederland weggelachen worden als dorpsgekken.

 

Een winnende strategie

Nu duidelijk is dat de clownpill zowel een functie als een risico heeft moet bepaald worden hoe deze toegepast dient te worden in onze beweging. Net als in een circus moet de komiek binnen de door de circusdirecteur gestelde kaders werken. Natuurlijk kun je met ironie je tegenstander verzwakken en zijn autoriteit ondermijnen, maar wanneer je zelf geen autoriteit hebt zul je niemand aan je binden, en zullen afvalligen van de tegenstander toch terugkeren naar de veiligheid van het systeem. Om een sterke, winnende beweging te bouwen is het dus allereerst belangrijk om zelf autoriteit te construeren, voordat je de autoriteit van je tegenstander door middel van ironie af probeert te breken. Want lachen is leuk, maar winnen is belangrijker.