menu

Build Back Better: FVD wil overheidsdocumenten boven tafel!

Build Back Better: FVD wil overheidsdocumenten boven tafel!

https://www.youtube.com/watch?v=as-nCFZHLt8&feature=youtu.be

Steeds vaker horen we politici spreken over “build back better”. Een frase die duidt op progressief globalisme zoals Thierry Baudet in dit interview toelichtte:

“Het afgelopen jaar is de term ‘Build Back Better’ een soort internationaal buzzword geworden, dat staat voor de progressieve agenda zoals uiteengezet in de AGENDA 2030 van de Verenigde Naties: met ‘duurzaamheid’ en ‘inclusiviteit’ ‒ dat wil dus zeggen: klimaatbeleid en immigratie ‒ als speerpunten. Maar ook de afschaffing van cash geld, de overdracht van soevereiniteit en de introductie van ‘hate speech’-wetten. Wie de term ‘build back better’ gebruikt positioneert zichzelf dus nadrukkelijk in de globalistische beweging.”

Dat dit juist opduikt in coronatijd is merkwaardig:

“Terwijl iedereen in lockdown zit, de oppositie zich nauwelijks kan laten horen ‒ we kunnen bijvoorbeeld al een jaar geen evenementen organiseren ‒ wordt een radicale en controversiële agenda doorgedrukt. De Provinciale Statenverkiezingen van 2019 heeft Forum voor Democratie gewonnen op de thema’s klimaat en immigratie. Referenda over uitbreiding van de EU werden gewonnen door eurosceptici. Dan kun je toch niet van zo’n moment als nu misbruik maken om ‒ zoals Wopke Hoekstra zegt ‒ “nu door te pakken”? Ik vind de ‘never waste a good crisis’-strategie vanuit democratisch oogpunt hoogst dubieus…”

Wij willen precies weten hoe lang deze term al circuleert in overheidskringen. In welke (interne) documenten spreekt men van ‘Build Back Better’? Wie heeft hierover wat wanneer precies gecommuniceerd? We dienen de volgende schriftelijke Kamervraag in:

Vraag van het lid Baudet aan de minister-president over openbaarmaking van alle documenten die betrekking hebben op “Build Back Better”

Kunt u er zorg voor dragen dat alle documenten (waaronder in elk geval, doch niet uitsluitend: interne memo’s, notities, e-mails, aantekeningen, gespreksverslagen, notulen, etc.), die berusten bij de overheid, waarin de term “Build Back Better” wordt gebruikt, of die daar betrekking op hebben, openbaar worden gemaakt? Zo nee, waarom niet?