menu

Kartel dreigt met schorsing Baudet, Jansen en Van Meijeren

Kartel dreigt met schorsing Baudet, Jansen en Van Meijeren

Opnieuw een ongekende aanval op onze democratie. Na een succesvolle debatreeks trekt het kartel alles uit de kast om Forum voor Democratie te stoppen.

Dreiging met schorsing

Het Presidium van de Tweede Kamer, onder leiding van D66’er Vera Bergkamp, dreigt Thierry Baudet en Freek Jansen na de verkiezingen een week lang hun spreekrecht te ontnemen. FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren hangt zelfs een schorsing van twee weken boven het hoofd. De drie volksvertegenwoordigers zouden zich niet aan de ‘huisregels’ van de Tweede Kamer houden door hun nevenfuncties niet op te geven. Pure stemmingmakerij!

Wij voldoen aan alle wettelijke eisen

Laat ons één ding heel duidelijk maken: Baudet, Jansen en Van Meijeren voldoen aan alle wettelijke verplichtingen. Zij geven elk jaar hun neveninkomsten door aan de belastingdienst en worden automatisch gekort op hun schadeloosstelling indien deze neveninkomsten een bepaalde grens overschrijden. Alles wat zij doen is inzichtelijk voor het grote publiek via de Kamer van Koophandel (de gehele bedrijfsvoering van hun nevenactiviteiten is openbaar). Baudet, Jansen en Van Meijeren handelen dus op geen enkele manier in strijd met de wet.

Wat hen wordt verweten, is dat ze bepaalde ‘regeltjes’ - die door Kamerleden van het kartel zijn bedacht om oppositieleden te beperken - niet naleven. Maar deze regeltjes hebben in het licht van de Grondwet geen enkel bestaansrecht.

Onze volksvertegenwoordigers geven principieel alléén verantwoording af aan de kiezer - níét aan Kamerleden van het kartel.
-Thierry Baudet

Opmerkelijke timing

Het is niet de eerste keer dat het kartel met een schorsing dreigt. Eerder werd Baudet al een week zijn spreekrecht ontnomen. Inmiddels is aangetoond dat tientallen Kamerleden van andere partijen zich ook niet aan de huisregels houden - maar het Presidium handhaaft de regels selectief.

Bovendien is de timing van het nieuwe dreigement hoogst opmerkelijk. Vlak voor de stembusgang wordt potentiële kiezers via de pers medegedeeld dat FVD-kandidaten geen spreekrecht zullen hebben na de verkiezingen? Wat wordt hiermee beoogd?

Dit motiveert ons om nóg harder campagne te voeren

Deze verbijsterende gang van zaken sterkt ons in de overtuiging dat Nederland een radicaal andere koers moet varen. Op 22 november hebben we de kans om af te rekenen met het kartel en zijn ijzeren greep op de politiek. Nú is het moment om in actie te komen. Steun ons!

Steun ons!