menu

BBB opent deur naar gedwongen onteigening in Zuid-Holland

BBB opent deur naar gedwongen onteigening in Zuid-Holland

Een opmerkelijke vertoning afgelopen woensdagavond 6 maart in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Op de agenda stond het Besluit volledige schadeloosstelling Natuurnetwerk Nederland: de gedeputeerde staten – bestaande uit BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en het CDA – willen zeven nieuwe natuurgebieden aanwijzen in de dichtstbevolkte provincie van ons land. Om daarvoor de ruimte te maken wil het provinciebestuur over kunnen gaan tot onteigening van boeren.

Geitenpaadje

Opvallend is dat datzelfde bestuur in haar coalitieakkoord heeft staan dat onder haar bewind “geen gedwongen uitkoop plaats [zal vinden, red.] ten behoeve van stikstofreductie”. De coalitie gooit het daarom over een andere boeg: onteigening zou “noodzakelijk” zijn “voor het realiseren van de natuurdoelen”. “Door nu gedwongen onteigening in te zetten ten behoeve van ‘natuur’, lijkt het provinciebestuur een geitenpaadje te hebben gevonden om onder hun eigen beloftes uit te komen”, reageert agrarisch belangenbehartiger LTO. De organisatie is “extreem teleurgesteld”.

Ook FVD-fractievoorzitter Ewald Kegel sprak vanzelfsprekend schande van het voorstel en diende een motie in om nooit tot onteigening van boerengrond over te gaan. De motie werd verworpen dankzij VVD, CDA en BBB. Saillant detail is dat die laatste partij tijdens het debat werd vertegenwoordigd door een melkveehouder die zijn maidenspeech hield. Vast gebruik is dat een volksvertegenwoordiger die zijn maidenspeech houdt, niet wordt geïnterrumpeerd. Andere Statenleden konden hem dus niet bevragen over het voorstel.

Forum voor Democratie zal zich altijd blijven inzetten voor de Nederlandse agrarische sector. Sluit je aan bij onze beweging!